78liler Federasyonu    YAŞASIN 1 MAYIS       BASINA VE KAMOYUNA       BASINA VE KAMOYUNA       BASINA VE KAMOYUNA       DAYANIŞMA YEMEĞİMİZE TÜM DOSTLARI BEKLİYORUZ...       ONURUMUZDUR       8.OLAĞAN KURUL DEKLERASYONU       BASINA VE KAMUOYUNA       DENİZLERİN BAŞ UCUNDA       BASINA VE KAMUOYUNA   

 HABERLER
 SON MEKTUPLAR
 VEYSEL GÜNEY DOSYASI
 16 MART DOSYASI
 İNCİRALTI DOSYASI
 1 MAYIS DOSYASI
 78'LİLER ARŞİVİNDEN
 SERBEST KÜRSÜ
 TANIKLIKLAR
 ÜRÜNLER
 BASINDA 78'LİLER
 AKADEMİ 78
 GEN?KALANLAR

 VİDEOLAR

 LİNKLER
levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra belgie levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra kopen levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra generiek priligy kopen in apotheek priligy kopen priligy kopen in apotheek priligy belgie Viagrapillen en online informatie over o.a. werking Viagra bijwerkingen, Viagra kopen en bestellen op Viagrapillen.be,Viagra Pil,Viagra Pillen viagra pil Viagrapillen en online informatie over o.a. werking Viagra bijwerkingen, Viagra kopen en bestellen op Viagrapillen.be,Viagra Pil,Viagra Pillen viagra pillen


İzmir   78'liler Derneği

İZMİR 78’LİLER DERNEĞİ´NDEN TEŞEKKÜR

Devrimci 78'liler Federasyonu  Genel Kurul

DAVAYA KATILMAK İSTEYEN LER İÇİN MÜDAHİL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

12 Eylül Utanç Müzesi  .

30. SUÇ YILINDA 12 EYLÜL UTANÇ MÜZESİ’Nİ KURUYORUZ!
Üye Girişi
78liler Federasyonu

Emek Haberleri

Hava Durumu

78liler Federasyonu

24 Ocak bugündür /Evrensel

24/1/2013

1980 yılı Türkiye’nin son 30 yılını şekillendiren iki önemli olayı bağrında taşıyan bir yıl olarak tarihe geçmiştir. 12 Eylül 1980 unutmadığımız, nesilden nesille aktarılan geçte olsa hesabı sorulmaya başlayan askeri darbe tarihidir.

1980 yılının hemen başında yaşanan, yaşı otuzun altında olup, işi iktisatçı, siyasetçi olmayanların neredeyse anımsayamadığı ikinci tarih 24 Ocak 1980 tarihidir. İşin garip yanı 12 Eylül askeri darbesi 24 Ocak 1980’de alınan kararları yaşama geçirmek için yapılmış bir darbedir. En azından 24 Ocak kararlarını destekleyen TÜSİAD Üyesi Rahmi Koç, Odalar Birliği Başkanı İbrahim Bodur gibi ünlü iş adamları gazetelere 24 Ocak kararlarının yıldönümü vesilesiyle vermiş oldukları demeçlerinde 12 Eylül darbesi olmasaydı 24 Ocak kararlarının yaşama geçirilemeyeceğini açık açık dile getirmişlerdir.

Türkiye 1980 yılına TÜSİAD’ın başını çektiği ekonominin dışa açılmasını savunan, dışa açılmamayı kısır bir döngü olarak niteleyen, ihracata dayalı ekonomi modeli olarak adlandırılan yeni bir model istemi ile girmiştir.

TURGUT ÖZAL YÖNETİMDE

Bu istem karşılığını tarihe 24 Ocak 1980 kararları olarak geçen kararlarda bulmuştur. Çok özet olarak TÜSİAD’ın istediği bu yeni modelde ücretler bir maliyet unsuru olarak ön plana çıkmıştır. Sermaye açısından ücretlerin düşülmesi maliyetin düşürülmesi, düşük maliyet ise ihracatta avantaj anlamına gelmiştir. Ücretlerin düşürülmesi yoluyla yurtiçi talebin daraltılması, bu yöntemle yurtdışı pazarlara ihraç edilecek bir artığın yaratılması yeni ekonomik modelin temel özelliğini oluşturmuştur. 24 Ocak 1980 kararlarına işçi sınıfı almış olduğu grev kararları ile yanıt vermiştir. İşçi sınıfının bu yanıtına sermaye 12 Eylül Darbesi ile yanıt vermekte gecikmemiştir. 12 Eylül darbesini yapanlar, 24 Ocak Kararlarının mimarı olarak bilinen Turgut Özal’ı ekonomi yönetiminin başına getirmişlerdir.

14 Eylül 1980 tarihinde yayımladıkları 15 no’lu bildiriyle tüm grev ve lokavt uygulamaları durdurulmuş, DİSK, MİSK, Hak-İş Konfederasyonlarına bağlı sendikalara kapatma davaları açılmıştır. Yasayla kıdem tazminatına getirilen tavanı Anayasa mahkemesinin 1980 Mayıs’ında iptal etmesine karşılık darbeyi yapanlar yayınladıkları bir bildiri ile kıdem tazminatına tavan getirmişlerdir.

YÜKSEK HAKEM KURULU

Geçiş dönemi için askıya alınan özgür toplu pazarlık sistemi yerine 2364 sayılı yasayla zorunlu tahkim sistemini getirilerek Yüksek Hakem Kurulu yetkilendirilmiştir. Yüksek Hakem Kurulu sadece yürürlüğü sona eren toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesiyle görevli değildir. Yasaya göre, Yüksek Hakem Kurulu yürürlükte olan TİS’lerde, “devletin ülke ve milleti ile bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni ve genel asayişe aykırı hükümleri ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik ve himaye eden” hükümlerin bulunduğu yolunda kendisine ihbar geldiğinde, bu sözleşmeleri değiştirebilme yetkisine de sahip kılınmıştır.

Sonuçta YHK 1963 yılından 1980 yılına kadar işçilerin özgür toplu pazarlığın olanaklarından yararlanarak geliştirmiş oldukları 1475 sayılı yasanın asgari koşullarının üzerindeki hemen tüm haklarını sözleşmelerden ayıklamıştır. Ücretler ise yüksek enflasyon koşullarında erimeye terk edilmiştir.

24 Ocak kararları halen yürürlüktedir. Bu kararlara uygun sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve grev haklarına ilişkin yasal düzenlemeler Milli Güvenlik Kurulunda, “Devlet işçilere hakkını verir greve ne gerek var”, “Kömür ve petrole grev hakkı verirsen grevin etkisi tüm işkollarına yansır”, “Nasıl olsa grev hakkı versek de erteliyoruz”, “YHK gidiyor, grev yasağı getirelim” diyen bir yaklaşımla ele alınmıştır. Sendikaları siyasetten arındırmanın anayasanın hedefi olduğunu ilan eden bir anlayışın ürünü olan yasalar 30 yıldır çalışma yaşamını şekillendirmiştir.


TOPLU SÖZLEŞMELERE DOĞRUDAN MÜDAHALE

24 Ocak kararları yaşama geçirilmeye başlarken atılmak istenen ilk adımı toplu iş sözleşmelerime müdahale etmek için Toplu İş Sözleşmesi Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 13 Haziran l980 tarihinde bir genelge yayımlayarak, özel sektör ve kamu sektöründe toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde izlenmesini istediği ana prensipleri bildirmiştir. Bu prensiplere göre TİS yönetime müdahale niteliğindeki hükümlere yer verilmeyecektir.

Daha önceki sözleşmelerde yer alan hükümler dışında ek mali yükümlülükler getirecek yeni maddeler kabul edilmeyecektir. Kıdem tazminatına esas süreler arttırılmayacak, yeni işe alınan işçilerin kıdem tazminatı her yıl için 30 gün olarak kararlaştırılacaktır. TİS süreleri iki yıldan az olmayacaktır. Yıllık izin süreleri arttırılmayacak, haftalık çalışma saatleri daha aşağıya indirilmeyecektir.

Bu gergin ortamda başlayan 1980 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin önemli bir kısmı uyuşmazlıkla sonuçlanmış, uyuşmazlık sonucu sendikaların almış oldukları grev kararlarının çok büyük bir kısmı Bakanlar Kurulu’nca ertelenmiştir. 1980’in ilk 8.5 ayında Bakanlar Kurulu’nca ertelenen grev sayısı geriye dönük son üç yılda ertelenen grev sayısıyla neredeyse eşittir. 1980 yılı başından 12 Eylül l980’e kadar özgür toplu pazarlık tümüyle askıya alınana kadar Bakanlar Kurulu toplam 71 grev erteleme kararı almıştır. (Kocaeli/EVRENSEL)


NEOLİBERAL DÖNÜŞÜMÜN SİMGESİ

24 Ocak kararlarının üzerinden tam 33 yıl geçti. Türkiye’nin son çeyrek yüzyılını değerlendiren herkes 12 Eylül darbesiyle birlikte mutlaka 24 Ocak kararlarını da anarak söze başlar. Belki bir klişe olarak da algılanabilir ama siyasi yanını 12 Eylül darbesinin oluşturduğu bir dönüşüm sürecini tanımlanması açısından oldukça da önemlidir. Çünkü derin kırılma noktalarından birisidir. 1974’te Şili’de Pinochet darbesiyle başlayan, esas olarak 1979’da İngiltere’de Margareth Thatcher ve 1980’de ABD’de Başkan Ronald Reagean’ın iktidara gelmesiyle simgelenen neoliberal dönüşüm sürecinin Türkiye’deki en belirgin ‘simge’ ve kararlarıdır. Bu kararlarla Türkiye’de zaten hep çarpık ve belli belirsiz olan sosyal devletçi, kamu yatırımlarını ve sübvansiyonları öngören ekonomi politikası tamamen bir kenara bırakılmıştır. 80’ler ve sonrası ‘serbest piyasa’ kutsamasının tavan yaptığı yıllardır. Özelleştirmelerin temelleri 24 Ocak’la birlikte atılmıştır. Tarım ve hayvancılığa destek alımları sınırlandırılmış, kamu yatırımları azaltılmıştır. 12 Eylül darbesinin de gücüyle serbest piyasa ve özel yatırım önünde engel kabul edilen her türlü işçi hakkı ve düzenleyici yasa esnetilmiş ya da ortadan kaldırılmıştır. Daha da uzatılabilir ancak söylenenlerin hiçbiri yabancı değildir. 24 Ocak kararları ve sonrasındaki süreç ve ona ruhunu veren ekonomi politikası, özelleştirmesinden işçi haklarının gaspına kadar bugünü anlatmaktadır. Zaten AKP Hükümetinin de bunu gizlemeye niyeti yoktur. AKP siyasi geçmişinde Turgut Özal’a ve ekonomi politikalarına özel bir yer vermektedir. Serbest piyasa ve emekçinin kazanılmış hangi hak-hukuku varsa hepsi birden hedef tahtasına konulmaktadır. Dolayısıyla 24 Ocak kararlarını ve neoliberal dönüşümü konuşmak, doğrudan bugünü tartışmaktır.


24 OCAK KARARLARI NELERDİR?

Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığına getirdiği Turgut Özal’a yeni bir ekonomik istikrar programı hazırlama görevi vermiş ve bu program kısa sürede hazırlanmıştı. Program 24 Ocak 1980’de kamuoyuna açıklandı. 24 Ocak Kararları’nın ana hatları şu şekildedir:

* Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alındı, KİT’lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırıldı.

* Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı.

* İthalat kademeli olarak serbestleştirilirken, ihracat; vergi iadesi, düşük faizli kredi, ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi ile teşvik edildi.

* Dış ticaret serbestleştirilirken yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi, dışarıya kâr transferlerine kolaylık sağlandı.

* Yüzde 32.7 oranında devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulamasına gidildi.


KENAN EVREN’DEN 24 OCAK YORUMU

Kenan Evren, 7 Ocak 1991 tarihinde yaptığı bir açıklamada, “Eğer 24 Ocak kararları denen kararların arkasından 12 Eylül dönemi gelmemiş olsaydı, o tedbirlerin fiyasko ile sonuçlanacağından hiç şüphem yoktu. Böyle sıkı bir askeri rejim sayesinde o tedbirler meyvesini vermiştir” demişti. (HABER MERKEZİ)

 • Murat Özveri

 • Bu haber 3287 defa okundu.
  Yazan   :
  Kaynak :
  Bu Habere Yapılan Yorumlar (0)

  Tüm Yorumlar   

   

   

  12 EYLÜL UTAN?MÜZES?KALICI HALE GETİRİLMELİDİR


  12 EYLÜL UTAN?MÜZES?

  Çankaya Belediyesine ait Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 12 Eylül günü açılışı gerçekleşecek olan 12 Eylül Utanç Müzesinin programı Devrimci 78′liler Federasyonu tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerininde katıldığı basın toplantısında açıklanan programın tamamı şöyle; 

  12 Eylül 2014 Cuma – În
  ABD Büyük Elçiliğine Yürüyüş ve Siyah Çelenk Bırakma
  Toplanma: Yüksel Caddesi Saat 17.30

  Müze Açılış: 19.30 Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM)
  Konuşmacılar:
  Mehmet Özer
  Devrimci 78’liler Federasyonu
  Alper Taşdelen
  Çankaya Belediye Başkanı

  13 Eylül 2014 Cumartesi – Şemî
  Saat: 13.00 -15.00
  Filistin Sevgilim
  Konuşmacılar:
  Adil Okay Temel Demirer
  Gösteri: Kalbimizin Doğusu Filistin
  Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

  16.00 –17.30
  Çocuk Cezaevleri Kapatılsın –Tutuklu Çocuklara Özgürlük
  Örgütleyen: Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi
  Film Gösterimi:
  Çocuklar Naziktir
  Yönetmen: Fatin Kanat

  Saat:18.00
  Kadın Cinayetleri Politiktir. Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Forum

  Örgütleyen: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

  14 Eylül 2014 Pazar – Yekşem
  Basın Ne Kadar Özgür?
  Saat: 14.00
  Konuşmacılar:
  Ahmet Abakay
  Doğan Tılıç
  Esra Koçak (TGS Ankara Şb. Bşk.
  Gökçer Tahincioğlu
  Hüseyin Aykol (Özgür Gündem Gazetesi Ankara Temsilcisi)
  Örgütleyen: TGS VE ÇGD

  15 Eylül 2014 Pazartesi – Duşem
  Rojava Kadın Devrimi
  Figen Yüksekdağ ( HDP Eş Genel Başkanı)
  Saat: 18.00
  Örgütleyen: ESP

  16 Eylül 2014 Salı – Şêşem
  Göç ve Sağlık
  Saat: 18.00
  Oturum Başkanı;
  Prof. Dr. Çetin ATASOY
  Ankara Tabip Odası Başkanı

  Konuşmacılar:
  Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
  Halk Sağlığı Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Dr. Timur Fadıl OĞUZ
  Psikiyatri Uzmanı Ankara Güven Hastanesi
  Örgütleyen: Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası

  17 Eylül 2014 Çarşamba – Çarşem
  Hasta Tutsaklara Özgürlük
  Saat: 18.00
  Konuşmacılar:
  Necla Şengül (İHD),
  Mehmet Baytekin (TUHADFED),
  Fahriye Belgün (Avukat)
  Örgütleyen: İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu

  18 Eylül 2014 Perşembe – Pêncşem
  12 Eylül ve Aleviler
  Saat:18.30
  Konuşmacılar:
  Müslüm Doğan
  PSAKD Genel Başkanı
  Av. Kamil Ateşoğulları
  ABF Yönetim Kurulu Üyesi
  Kelime Ata Yazar
  Moderatör: Emel Sungur
  Örgütleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı

  20 Eylül 2014 Cumartesi – Şêmi
  Saat: 12.00 – 14.00
  Yas Tutan Tarih Ermeniler
  Konuşmacılar:
  Hırant Kasparyan
  Sait Çetinoğlu
  Mustafa Kahya
  Moderatör:
  Necla Kurul
  Örgütleyen: SYKP

  Saat 15.00
  Savaşa Ve Katliamlara Karşı Hakların Dayanışmasını Büyütelim Konuşmacılar:
  Nuray Sancar (EMEP GYK üyesi)
  Fehim Işık gazeteci-yazar
  Örgütleyen: EMEP

  Konser Saat: 19.00 Yüksel Caddesi
  Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

  21 Eylül 2014 Pazar – Yekşem
  Tek Yol Sokak Tek Yol Devrim
  Saat: 15.00
  Sergi Alanında Söyleşi
  Örgütleyen: Halkevleri

  22 Eylül 2014 Pazartesi – Duşem
  Apoletleri Sökülen Generaller
  Saat: 18.00
  Konuşmacı:
  Mehmet HORUŞ
  (Devrimci 78’liler Federasyonu Avukatlar Grubu adına)

  23 Eylül 2014 Salı – Şêşem
  Geziden Geriye Kalan – Forum
  Saat 18.30
  Konuşmacılar:
  Ulaş Bayraktaroğlu (SDP Gn. Bşk. Yrd.)
  Barış Yıldırım (Yazar)
  Moderatör: Cengiz Gültekin

  Kapanış
  23 Eylül 2014 Salı
  Saat: 19.00

  Film Gösterimleri
  Dikmen – Tuzluçayır – Batıkent – Çayyolu
  Açık Hava Sinema Gösterileri

  24 Eylül 2014,
  Saat:
  20.00
  Hoşçakal Yarın
  Yönetmen Reis Çelik’in Katılımıyla
  Yer: Mamak Dostlar Mahallesi Yazlık Sineması
  Örgütleyen: Mamak Barınma Hakkı Bürosu

  12 Eylül 2014 Cuma – În ABD Büyük Elçiliğine Yürüyüş ve Siyah Çelenk Bırakma Toplanma: Yüksel Caddesi Saat 17.30 Müze Açılış: 19.30 Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Konuşmacılar: Mehmet Özer Devrimci 78’liler Federasyonu Alper Taşdelen Çankaya Belediye Başkanı 13 Eylül 2014 Cumartesi - Şemî Saat: 13.00 -15.00 Filistin Sevgilim Konuşmacılar: Adil Okay Temel Demirer Gösteri: Kalbimizin Doğusu Filistin Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu 16.00 –17.30 Çocuk Cezaevleri Kapatılsın –Tutuklu Çocuklara Özgürlük Örgütleyen: Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi Film Gösterimi: Çocuklar Naziktir Yönetmen: Fatin Kanat Saat:18.00 Kadın Cinayetleri Politiktir. Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Forum Örgütleyen: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 14 Eylül 2014 Pazar - Yekşem Basın Ne Kadar Özgür? Saat: 14.00 Konuşmacılar: Ahmet Abakay Doğan Tılıç Esra Koçak (TGS Ankara Şb. Bşk. Gökçer Tahincioğlu Hüseyin Aykol Örgütleyen: TGS VE ÇGD 15 Eylül 2014 Pazartesi - Duşem Rojava Kadın Devrimi Figen Yüksekdağ ( HDP Eş Genel Başkanı) Saat: 18.00 Örgütleyen: ESP 16 Eylül 2014 Salı - Şêşem Göç ve Sağlık Saat: 18.00 Oturum Başkanı; Prof. Dr. Çetin ATASOY Ankara Tabip Odası Başkanı Konuşmacılar: Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ Halk Sağlığı Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Timur Fadıl OĞUZ Psikiyatri Uzmanı Ankara Güven Hastanesi Örgütleyen: Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası 17 Eylül 2014 Çarşamba - Çarşem Hasta Tutsaklara Özgürlük Saat: 18.00 Konuşmacılar: Necla Şengül (İHD), Mehmet Baytekin (TUHADFED), Fahriye Belgün (Avukat) Örgütleyen: İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu 18 Eylül 2014 Perşembe - Pêncşem 12 Eylül ve Aleviler Saat:18.30 Konuşmacılar: Müslüm Doğan PSAKD Genel Başkanı Av. Kamil Ateşoğulları ABF Yönetim Kurulu Üyesi Kelime Ata Yazar Moderatör: Emel Sungur Örgütleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı 20 Eylül 2014 Cumartesi – Şêmi Saat: 12.00 – 14.00 Yas Tutan Tarih Ermeniler Konuşmacılar: Hırant Kasparyan- Sait Çetinoğlu - Mustafa Kahya Moderatör: Necla Kurul Örgütleyen: SYKP Saat 15.00 Savaşa Ve Katliamlara Karşı Hakların Dayanışmasını Büyütelim Konuşmacılar: Nuray Sancar (EMEP GYK üyesi) Fehim Işık gazeteci-yazar Örgütleyen: EMEP Konser Saat: 19.00 Yüksel Caddesi Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu 21 Eylül 2014 Pazar – Yekşem Tek Yol Sokak Tek Yol Devrim Saat: 15.00 Sergi Alanında Söyleşi Örgütleyen: Halkevleri 22 Eylül 2014 Pazartesi – Duşem Apoletleri Sökülen Generaller Saat: 18.00 Konuşmacı: Mehmet HORUŞ (Devrimci 78’liler Federasyonu Avukatlar Grubu adına) 23 Eylül 2014 Salı – Şêşem Geziden Geriye Kalan - Forum Saat 18.30 Konuşmacılar: Ulaş Bayraktaroğlu (SDP Gn. Bşk. Yrd.) Barış Yıldırım (Yazar) Moderatör: Cengiz Gültekin Kapanış 23 Eylül 2014 Salı Saat: 19.00 Film Gösterimleri Dikmen – Tuzluçayır – Batıkent – Çayyolu Açık Hava Sinema Gösterileri 24 Eylül 2014, Saat: 20.00 Hoşçakal Yarın Yönetmen Reis Çelik’in Katılımıyla Yer: Mamak Dostlar Mahallesi Yazlık Sineması Örgütleyen: Mamak Barınma Hakkı Bürosu

  3–28 Eylül 2012 Etkinlik Programı

  3 EYLÜL PAZARTESİ

  18.00: AÇILIŞ

  Sunum :  “Adalet ve Özgürlük İçin Sesleniş!”  Yılmaz DEMİRAL

  Konuşmalar:

  Kamber ATEŞ Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı

  Bülent TANIK Çankaya Belediye Başkanı

  Konser: BANDİSTA

  19.00: SERGİ AÇILIŞI, D Galerisi

  “SURDİBİ DÜŞLERİ”

  Düzenleyiciler:

  Diyarbakır Sur Belediyesi,

  Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi

  Devrimci 78’liler Federasyonu 

  4 EYLÜL SALI

  12.30: Barınma Hakkı Bürosu Yürüyüşü ve Sergi Açılışı

  Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden Müzeye Yürüyüş

  “Orada Hayat Var” Fotoğraf Sergisinin Açılışı

  Düzenleyenler:

  Barınma Hakkı Bürosu

  Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi

  Devrimci 78’liler Federasyonu

  Film Gösterimi:

  Bugün filmlerin tamamı, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu, Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 21’de gösterilmektedir.

  14.00:

  Le Havre / Umut Limanı / Aki Kaurismaki / 2011 / 86'

  16.00:

  İz-Reç, Tayfur Aydın /2011 / 90’

  18.30:

  Saklı Yüzler, Handan İpekçi  / 2007 / 127’

  5 EYLÜL ÇARŞAMBA

  12.30: 1938 Dersim Katliamı’nı Protesto Yürüyüşü ve Sergi Açılışı

  Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden Müzeye Yürüyüş

  “Dağlar ve İnsanlar” Fotoğraf Sergisinin Açılışı - Mehmet ÖZER

  Düzenleyenler:

  Ankara Dersimliler Derneği

  Devrimci 78’liler Federasyonu

  Film Gösterimi:

  Bugün filmlerin tamamı, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu, Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 21’de gösterilmektedir.

  14.00:

  Kara Vagon, Özgür Fındık / 2012 / 65’

  16.00:

  Una Vida Sin Palabras-Dilsiz Bir Hayat, Adam Isenberg  / 2012 / 71’*

  18.30:

  Derin Çığlık, Metin Kaya / 2011 / 60’*

  6 EYLÜL PERŞEMBE                              

  12.30: Tutsak Öğrenciler için Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden Müzeye Yürüyüş ve

  “Biz Bu Yeni Çağın çocukları” fotoğraf Sergisinin Açılışı - Mehmet ÖZER - Çınar Livane ÖZER

  Düzenleyen kurumlar:

  Genç – Sen

  Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi

  Devrimci 78’liler Federasyonu

   Film Gösterimi:

  Bugün filmlerin tamamı, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu, Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 21’de gösterilmektedir.

  14.00:

  Welcome-Hoş Geldiniz, Philippe Lioret  / 2009 / 110’

  16.00:

  Güzel Günler Göreceğiz, Hasan Tolga Polat, / 2012 / 112’

  18.30:

  İncendies-İçimdeki Yangın, Denis Vileneuve / 2010 / 130’

  7 EYLÜL CUMA

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Omar Kılled Me / Beni Ömer Öldürdü / Roschdy Zem / 2011 / 110'

  16.00:

  Red Dust, Kızıl Toz, Tom Hooper / 2004 / 110’

  18.30 –21.30 PANEL:

   “12 Eylül Cezaevlerinde Sürüyor Hala”

  Konuşmacılar:

  Dr. Halis YERLİKAYA, Kolaylaştırıcı

  Dr. Ata SOYER,

  Dr. Metin BAKKALCI (TİHV Genel Sekreteri)

  Dr. İdris BALUKEN (BDP Bingöl Milletvekili)

  Düzenleyen: TTB / Ankara Tabip Odası

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  8 EYLÜL CUMARTESİ

  12.30: Analar, Cumartesi Anneleri, Barış Anaları’nın katılımıyla

  Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünden Müze E Galerisi Sergi Salonuna Yürüyüş        

  13.00 - 14.30: Kayıp Yakınları ve Barış Anneleri Etkinliği:

  “KAYIPLARIMIZ BİZE SESLENİYOR”

  Fotoğraf Sergisi: Mehmet ÖZER

  Sinevizyon Gösterimi

  Düzenleyenler:

  İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu

  Devrimci 78’liler Federasyonu

  15.00 –19.00: Panel

  “Darbeden bugüne Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümü ve geleceğimiz”

  KONUŞMACILAR:

  Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ (Kolaylaştırıcı / konuşmacı, Gazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Nejla KURUL (Ankara Üniversitesi)

  Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ (Ankara Üniversitesi)

  Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU (Ankara Üniversitesi)

  Doç. Dr. H. Tarık ŞENGÜL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  (18.00 – 19.00 arasında soru -cevap, katkı sunumu ve tartışma bölümü yer alacaktır)

  Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  9 EYLÜL PAZAR

  10.00 – 21.00, İmza ve söyleşi

  “17’nin Ötesi

  Erdal EREN Davası”

  Memik HORUZ (Belgesel Film Yönetmeni, Yazar)

  13.00 – 14.30: İHD Kayıplarını Anlatıyor: “26 Yılda 26 Kayıp”

  Sunum: Sevim SALİHOĞLU (İHD Genel Başkan Yardımcısı)

  Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

  15.00 –16.30: “Çorum Katliamı Belgeseli Sunumu ve Gösterimi”

  Sunum: Emel SUNGUR (Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı)

  Konuşmacılar:

  İlhan Can ERSEVEN (Yazar)

  Sadık ERAL (Katliam Davası Avukatı)

  Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

   17.00 –19.15: FORUM

  Geçmişten Günümüze Antiemperyalist mücadele ve Gençlik 

  Konuşmacı: Mustafa YALÇINER     

  Düzenleyen: EMEK Gençliği

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  10 EYLÜL PAZARTESİ

  12.30: Mamak Askeri Cezaevi Önünde Basın Açıklaması;

  “Bütün İşkencecilerin Peşindeyiz”     

  (Sıhhiye Köprüsü üzerindeki Beytepe Otobüs Durağı’ndan Saat: 11.30’da hareket edilecek)

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Le Havre / umut limanı / Aki Kaurismaki / 2011 / 86'

  16.00:

  Anavatanımım Kayıp Şarkıları, Nezih Ünen / 2010 / 94’

  18.30 – 21.00: PANEL

  Basında Meşru Şiddetin Sunumu

  Moderatör:

  Dr. Ayşe Nevin YILDIZ ( Araştırma Görevlisi/Selçuk Üniversitesi )

  Konuşmacılar:

  Gökçer TAHİNCİOĞLU ( Milliyet Gazetesi )

  Kemal GÖKTAŞ ( Vatan Gazetesi )

  Sultan ÖZER ( Evrensel Gazetesi )

  11 EYLÜL SALI

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Tengri Blue Heaven / Mavi Cennet / Marie Jaoul Poncheville / 2008 / 106'

  16.00:

  Eden is West-Cennet Batı’da, Costa Gavras  / 2009 / 110’

  18.00 - 20.00: PANEL

  “12 Eylül Ve İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalarımız”

  Kolaylaştırıcı: Dr. Sezai BERBER (Psikiyatrist, TİHV Kurucular Kurulu Üyesi)

  Konuşmacılar:

  Yavuz ÖNEN (TİHV Kurucu Başkanı): Kuruluşundan bugüne TİHV

  Dr. Levent KUTLU: TİHV Tedavi Ve Rehabilitasyon Çalışmaları

  Evren ÖZER: TİHV Dökümantasyon Çalışmaları

  Düzenleyen: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  Film Gösterimi:

  20.15:

  İz-Reç, Tayfur Aydın / 2011 / 90’*

  12 EYLÜL ÇARŞAMBA

  04.00: Darbenin Duyurulduğu Ankara Radyo Evi Önünde

  Demokrasi Nöbeti

  11.00 –12.00: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Haftalık Basın Toplantısı

  "12 Eylül'ün Mekânsallığı"        

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Fuayesi - Dar Ağacı Önü

  Film Gösterimi:

  14.00:

  İşte Böyle, Osman Şişman-Özlem Sarıyıldız / 2012 / 46’*

  15.00:

  Damında Şahan Güler Zere, Oya Aslan / 2011 / 52’*

  16.15:

  Sıkıyönetim-Etad de Siege,  Costa Gavras / 1972 / 115’

  18.00: 12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında

  Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden ABD Büyükelçiliğine Yürüyüş       

  19.30: Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünde

  “12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında Çekilecek Halayımız,

  Söylenecek Şarkılarımız, Okunacak Şiirlerimiz Var” buluşması

  Şiirler:

  Ahmet TELLİ

  Mehmet ÖZER

  KONSER:

  Grup ÖZGÜRLÜK

  13 EYLÜL PERŞEMBE

  Film Gösterimi:

  13.00:

  Vahşetin Çocukları, Jan van de Velde /  2008 / 90’

  15.00 –17.00:  İmza ve söyleşi

  Atilla KESKİN’in kaleminden 12 Eylül süreci

  Atilla KESKİN (Araştırmacı, Yazar)

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  Film Gösterimi:

  18.30:

  Kara Vagon, Özgür Fındık  / 2012 / 65’*

  20.15:

  Yangın Var, Murat Saraçoğlu / 2011 / 86’*

  14 EYLÜL CUMA

  08.15: Ankara Adliye Sarayı Önünde Buluşma

  (Darbecilerin yargılandığı mahkemeye katılmak ve protesto için)

  14.00 - 16.00: Söyleşi

  Avrupa’da Sürgünler, Haymatlos (vatansızlar)

  Konuşmacılar:

  Atilla KESKİN

  Kemal YALÇIN

  Erdal BOYOĞLU

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  Film Gösterimi: 

  16.30:

  Amador, Fernado Leon Aranoa  / 2010 / 112’

  18.30 –21.00: PANEL

  Cemil KIRBAYIR; Darbeye Karşı Direnişin Bayrağı

  Konuşmacılar:

  Sibel UZUN (EHP Genel Başkanı )

  Mikail KIRBAYIR (Cemil KIRBAYIR’ın ağabeyi)

  Muzaffer KOÇAK (Kars 78’liler Derneği Kurucu Üyesi)

  Düzenleyen: EHP

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  15 EYLÜL CUMARTESİ

  14.00- 19.30: KONFERANS:

  “Devrimci 78’liler Darbe Yargılamalarını Ve Yeni Görevlerini Tartışıyor”

  14.00 –16.30: I. Oturum

  17.00 - 19.30: II. Oturum

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  19.30 - 21.30: İmza ve Söyleşi

  Mehmet ÖZER

  “Sesler Sözler Yüzler”

  “Göz Görmez Bilinç Görür”

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  16 EYLÜL PAZAR

   12.00 –14.00: Söyleşi ve İmza

  “Biz Duvar Yazılarıyız. Devlet Siler, Devrimciler Yeniden Yazar”

  Sezai SARIOĞLU

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Selam’ın Annesi, Elif Ergezen /2012/ 15’*

  14.30 –18.30 PANEL

  “12 Eylül ve Bugünkü Siyasal Durum Üzerine”

  Moderatör: Sibel ÖZBUDUN

  Konuşmacılar:

  Temel DEMİRER (yazar)

  Aydın ÇUBUKÇU (yazar)

  Mehmet BEKAROĞLU (yazar, siyasetçi)

  Demir ÇELİK (BDP Muş Milletvekili)

  Bilge Seçkin ÇETİNKAYA (ÖDP Eş Genel Başkanı)

  Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  19.00 - 21.00: KONSER

  Oğuz BORAN- Alevi Türküleri,

  Duygu CİNEMRE

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  17 EYLÜL PAZARTESİ

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Keman, El Violin, Francisco Vargas  / 2005 / 104’

  16.00:

  Carandiru, Hector Babenko  / 2003 / 145’

  18.30:

  Grbavica:  Esma’nın Sırrı, Jasmila Zbanic  /2005/ 90’

  18 EYLÜL SALI

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Yol, Yılmaz Güney-Şerif Gören  / 1981 / 110’

  16.00:

  Crossıng / Geçiş / Kim Tae-gyun / 2008 / 100' 

  18.00 – 20.00:

  “ÇOCUKLARI ANLATIYOR”

  Açılış konuşması: Ankara / Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK

  Konuşmacılar:

  Özge MUMCU (Uğur MUMCU’nun Kızı), Kolaylaştırıcı

  Eren AYSAN ( Behçet AYSAN’nın Kızı)

  Alaz ERDOST (İlhan ERDOST’un Kızı)

  Düzenleyen: Toplumsal Bellek Platformu

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  Film Gösterimi:

  20.15:

  Tengrı Blue Heaven / Mavi Cennet / Marie Jaoul Poncheville / 2008 / 106'

  19 EYLÜL ÇARŞAMBA

  Film Gösterimi:

  14.00:

  İncendies-İçimdeki Yangın, Denis Vileneuve  / 2010 / 130’

  16.00:

  Unutma Beni İstanbul, Hüseyin Karabey, Hany Abu-Assad, Stefan Arsenijević, Aida Begić, Eric Nazarian, Stergios Niziris, Omar Shargawi, Josefina Markarian / 2011 / 118’

  18.00 –19.15:

  “Türkiye’de kayıplar”

  Sunum: Av. Öztürk TÜRKDOĞAN (İHD Genel Başkanı)

  Dia Gösterisi

  Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

  20 EYLÜL PERŞEMBE

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Yangın Var, Murat Saraçoğlu  / 2011 / 86’

  16.00:

  Keman, El Violin, Francisco Vargas  / 2005 / 104’

  18.30 – 21.00: PANEL

  Veysel’i Ararken…

  Konuşmacılar:

  Meral GÜNEY (Veysel GÜNEY’in kız kardeşi)

  Ethem DİNÇER ( Mersin 78’liler Derneği Eski Başkanı)

  Veli AĞBABA  ( CHP Malatya Milletvekili)

  Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  21 EYLÜL CUMA

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Derin Çıglık, Metin Kaya / 2011 / 60’

  15.30:

  Late Automn-Geç Sonbahar, Yasujiro Ozu  / 1960 / 129’

  18.00 –20.00: Anma etkinliği “Necdet ADALI”

  Dün bugündür; ADALI aramızda…

  Söyleşi, belgesel gösterimi, şiir, müzik   

  Düzenleyen: DEV - LİS  

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  Film Gösterimi:

  20.05:

  Güzel Günler Göreceğiz, Hasan Tolga Polat, / 2012 / 112’

  22 EYLÜL CUMARTESİ

  09.00 –12.00: Nükleer Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri Çalıştayı

  12.00 - 15.00: Nükleer Karşıtı Platform Paneli

  “12 Eylül Döneminde Nükleer Santraller ve Kazalara Bakış”

  AÇILIŞ KONUŞMASI:

  Osman ÖZYURT (Tarım Orkam - Sen Ankara Şube Başkanı, NKP Ankara Bileşenleri Sekretaryası)

  Moderatör: Ramazan PEKTAŞ (NKP Ankara Bileşenleri Sekretaryası)

  KONUŞMACILAR:

  Prof. Dr. İnci GÖKMEN (ODTÜ Kimya Bölümü)

  Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)

  Dr. Derman BOZTOK (NKP Ankara Bileşenleri Sekretaryası)

  Düzenleyen: Nükleer Karşıtı Platform

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  15.30 - 17.30: PANEL 

  “12 Eylül 82 Anayasası ve İnanç Özgürlüğü”

  Moderatör: Murtaza DEMİR,

  Katılımcılar: Av. Mehdi BEKTAŞ, Gazeteci Miyase İLKNUR

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  Film Gösterimi:

  18.00:

  Yol, Yılmaz Güney-Şerif Gören  / 1981 / 110’

  20.00:

  Welcome-Hoş Geldiniz, Philippe Lioret  /2009 / 110’

  23 EYLÜL PAZAR

  13.00 – 14.30

  İmza ve Söyleşi:

  “Auschwitz’den Diyarbakır’a; 5’nolu Cezaevi”

  İrfan BABAOĞLU

  Film Gösterimi

  14.00:

  The Great Dictator-Büyük Diktatör, Charlie Chaplin  / 1940 / 120’

  16.00:

  Dom, Halil Aygün  / 2012 / 22’*

  16.45:

  Mauthaussen Twice, Aynı Suya İki Kez Girilmez, Seth Feldman  / 2011 / 17’ *

  17.15:

  Dachau Line- Dachau Hattı, Seth Feldman  / 2011 / 18’*

  18.30 - 20.30: Anma etkinliği “Veysel GÜNEY”

  Söyleşi:

  Düzenleyen: ÖDP Ankara İl Örgütü

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  24 EYLÜL PAZARTESİ

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Eden is West-Cennet Batı’da, Costa Gavras  / 2009 / 110’

  16.00:

  Amador, Fernado Leon Aranoa  / 2010 / 112’

  18.30 - 21.30: PANEL:

  “ADALET VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ, KCK Tutuklamaları”

  Moderatör: Sırrı Süreyya ÖNDER (BDP İstanbul Milletvekili)

  Katılımcılar:

  Lami ÖZGEN (KESK Genel Başkanı),

  Av. Sinan Coşkun (BDP PM Üyesi),

  Hüseyin AYKOL (Gazeteci/yazar, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni),

  Av. Halil İbrahim VARGÜN ( İHD Ankara Şube Başkanı)

  Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  25 EYLÜL SALI

  15.00 - 18.00: PANEL (I.Oturum)

  “12 Eylül ve Mülkiye”

  Konuşmacılar:

  Prof. Dr. Korkut BORATAV,

  Prof. Dr. Taner TİMUR,

  Hasan Hüseyin ÖZKAN,

  Handan KOÇ

  18.00 - 20.00: PANEL (II. Oturum)

  “12 Eylül ve Mülkiye”

  Konuşmacılar:

  Füsun ÇİÇEKOĞLU (Kolaylaştırıcı)

  Prof. Dr. Cevat GERAY

  Prof. Dr. Rona AYBAY

  Düzenleyen: Mülkiyeliler Birliği

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  27 EYLÜL PERŞEMBE

  Film Gösterimi:

  14.00:

  Unutma Beni İstanbul, Hüseyin Karabey, Hany Abu-Assad, Stefan Arsenijević, Aida Begić, Eric Nazarian, Stergios Niziris, Omar Shargawi, Josefina Markarian / 2011 / 118’

  16.00:

  Vicdan Filmleri 2012 seçkisi, Hrant Dink Vakfı*

  Rakel Dink’in katılımıyla

  18.00 –20.00: Ulucanlar Belgesel Gösterimi ve Söyleşi

  "Büyük Yüzleşme; Ulucanlar Cezaevi"

   Konuşmacılar:

  Ali HAKKAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı)

  Tezcan Karakuş CANDAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri)

  Yusuf Kenan BEYSÜLEN (Belgesel Film Yönetmeni)

  Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

  Film Gösterimi:

  20.15:

  Crossıng / Geçiş / Kim Tae-gyun / 2008 / 100' 

  28 EYLÜL CUMA

  18.00 –21.00: KAPANIŞ PROGRAMI

  SON SÖZ: Kapanış konuşması, Şiirler, Sinevizyon…Kısa Oyun: “Ulrike Sesleniyor! “Müzik: Grup KİBELE  

  SERGİLER

  ONLARDAN BİZE…

  Deniz’in Parkası,  Mahir’in Hırkası, İbrahim’in Teksir Makinesi

  Ve…

  3 Eylül - Pazartesi

  4 Eylül - Salı

  5 Eylül - Çarşamba

  6 Eylül - Perşembe

  7 Eylül - Cuma

  8 Eylül - Cumartesi

  9 Eylül - Pazar

  18.00 AÇILIŞ

  Sunum : “Adalet ve Özgürlük İçin Sesleniş!” Yılmaz DEMİRAL

  Konuşmalar:

  Kamber ATEŞ - Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı

  Bülent TANIK - Çankaya Belediye Başkanı

   

  Konser: BANDİSTA

   

  İmza ve söyleşi

  “17’nin Ötesi Erdal EREN Davası”

  Memik HORUZ (Belgesel Film Yönetmeni, Yazar)

   

  12.30: Yürüyüş - Yüksel Caddesinden Müzeye  Barınma Hakkı Bürosu Yürüyüşü ve “Orada Hayat Var” Fotoğraf Sergisinin Açılışı

  Düzenleyiciler: Barınma Hakkı Bürosu, Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi, Devrimci 78’liler Federasyonu

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

  18.30

   

  12.30:Yürüyüş - Yüksel Caddesinden Müzeye Dersimlilerin 1938 Katliamı Yürüyüşü ve "Dağlar ve İnsanlar" Fotoğraf Sergisinin Açılışı

  Düzenleyiciler: Ankara Dersimliler Derneği,  Devrimci 78’liler Federasyonu

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

  18.30

   

  12.30:Yürüyüş - Tutsak Öğrenciler için Yüksel Caddesinden Müzeye Yürüyüş ve “Biz Bu Yeni Çağın çocukları” fotoğraf Sergisinin Açılışı

  Düzenleyen kurumlar: Genç – Sen, Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi, Devrimci 78’liler Federasyonu

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

  18.30

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

   

  18.30 – 21.30 PANEL: “12 Eylül Cezaevlerinde Sürüyor Hala”

  Konuşmacılar:

  Dr. Halis YERLİKAYA, (Kolaylaştırıcı)

  Dr. Ata SOYER,

  Dr. Metin BAKKALCI (TİHV Genel Sekreteri)

  Dr. İdris BALUKEN (BDP Bingöl Milletvekili)

  Düzenleyen: TTB / Ankara Tabip Odası

   

   

  12.30:Yürüyüş - Analar, Cumartesi Anneleri, Barış Anaları’nın katılımıyla Yüksel Caddesinden Müzeye Yürüyüş

   

  13.00- 14.30: Kayıp Yakınları ve Barış Anneleri Etkinliği: “KAYIPLARIMIZ BİZE SESLENİYOR”

  Fotoğraf Sergisi: Mehmet ÖZER

  Sinevizyon Gösterimi

  Düzenleyen:

  İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu

  Devrimci 78’liler Federasyonu

  15.00–19.00: Panel

  “Darbeden bugüne Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümü ve geleceğimiz”

  Konuşmacılar:

  Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ (Kolaylaştırıcı / konuşmacı, Gazi Üniversitesi)

  Prof. Dr. Nejla KURUL (Ankara Üniversitesi)

  Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ (Ankara Üniversitesi)

  Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU (Ankara Üniversitesi)

  Doç. Dr. H. Tarık ŞENGÜL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

  Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

  13.00-14.30: İHD Kayıplarını Anlatıyor: 26 Yılda 26 Kayıp

  Sunum: Sevim SALİHOĞLU (İHD Genel Başkan Yardımcısı)

  Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

   

  15.00–16.30: “Çorum Katliamı Belgeseli Sunumu ve Gösterimi”

  Sunum: Emel SUNGUR (Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı)

  Konuşmacılar:

  İlhan Can ERSEVEN (Yazar)

  Sadık ERAL (Katliam Davası Avukatı)

  Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

   

  17.00–19.15: FORUM

  Geçmişten Günümüze Antiemperyalist Mücadele ve Gençlik

  Konuşmacı :

  Mustafa YALÇINER

  Düzenleyen: EMEK Gençliği

   

  10 Eylül - Pazartesi

  11 Eylül - Salı

  12 Eylül - Çarşamba

  13 Eylül - Perşembe

  14 Eylül - Cuma

  15 Eylül - Cumartesi

  16 Eylül - Pazar

  12.30: Mamak Askeri Cezaevi Önünde Basın Açıklaması “Bütün İşkencecilerin Peşindeyiz” (Sıhhiye Köprüsü Üzerindeki Beytepe Otobüs Durağı’ndan Saat 11.30’da Hareket Edilecek)

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

   

  18.30 – 21.00 Panel

  Basında Meşru Şiddetin Sunumu

  Dr. Ayşe Nevin YILDIZ ( Araştırma Görevlisi/Selçuk Üniversitesi ), Kolaylaştırıcı

  Konuşmacılar:

  Gökçer TAHİNCİOĞLU ( Milliyet Gazetesi )

  Kemal GÖKTAŞ ( Vatan Gazetesi )

  Sultan ÖZER ( Evrensel Gazetesi )

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

   

  18.00- 20.00: Panel

  “12 Eylül Ve İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalarımız”

  Dr. Sezai BERBER (Psikiyatrist, TİHV Kurucular Kurulu Üyesi), Kolaylaştırıcı

  Konuşmacılar:

  Yavuz ÖNEN (TİHV Kurucu Başkanı): Kuruluşundan bugüne TİHV

  Dr. Levent KUTLU: TİHV Tedavi Ve Rehabilitasyon Çalışmaları

  Evren ÖZER: TİHV Dökümantasyon Çalışmaları

  Düzenleyen: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

   

  Film Gösterimi:

  20.15

  04.00: Darbenin Duyurulduğu Ankara Radyo Evi Önünde Demokrasi Nöbeti

   

  11.00–12.00: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Haftalık Basın Toplantısı

  "12 Eylül'ün Mekânsallığı"

  Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Fuayesi - Dar Ağacı Önü

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

   

   

  18.00:Yürüyüş - 12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden ABD Büyükelçiliğine Yürüyüş

   

  19.30: Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünde “12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında Çekilecek Halayımız, Söylenecek Şarkılarımız, Okunacak Şiirlerimiz Var” buluşması

  Şiirler:

  Ahmet TELLİ

  Mehmet ÖZER

  Konser: Grup Özgürlük

  Film Gösterimi:

  13.00

   

  15.00-17.00: İmza ve söyleşi  Atilla KESKİN’in kaleminden 12 Eylül süreci

  Atilla KESKİN ( Araştırmacı, Yazar)

   

  Film Gösterimi:

  18.30

  08.45: Ankara Adliye Sarayı Önünde Buluşma

  (Darbecilerin yargılandığı mahkemeye katılmak ve protesto için)

   

  14.00- 16.00: Söyleşi

  Avrupa’da Sürgünler, Haymatlos (vatansızlar)

   

  Konuşmacılar:

  Atilla KESKİN

  Kemal YALÇIN

  Erdal BOYOĞLU

   

  18.30–21.00: Panel

  Cemil KIRBAYIR; Darbeye Karşı Direnişin Bayrağı

  Konuşmacılar:

  Sibel UZUN (EHP Genel Başkanı )

  Mikail KIRBAYIR (Cemil KIRBAYIR’ın ağabeyi)

  Muzaffer KOÇAK (Kars 78’liler Derneği Kurucu Üyesi)

  Düzenleyen: EHP

  14.00-19.30: Konferans Devrimci 78’liler Darbe Yargılamalarını, Ve Yeni Görevlerini Tartışıyor

  14.00–16.30: I. Oturum

  17.00- 19.30: II. Oturum

   

   

  19.30- 21.30: İmza ve Söyleşi  Mehmet ÖZER

  “Sesler Sözler Yüzler”

  “Göz Görmez Bilinç Görür”

  12.00–14.00: Söyleşi ve İmza “Biz Duvar Yazılarıyız. Devlet Siler, Devrimciler Yeniden Yazar”

  Sezai SARIOĞLU

   

  14.30–18.30 Panel

  “12 Eylül ve Bugünkü Siyasal Durum Üzerine”

  Sibel ÖZBUDUN, Kolaylaştırıcı

  Konuşmacılar:

  Temel DEMİRER (yazar)

  Aydın ÇUBUKÇU (yazar)

  Mehmet BEKAROĞLU (yazar, siyasetçi)

  Demir ÇELİK (BDP Muş Milletvekili)

  Bilge Seçkin ÇETİNKAYA (ÖDP Eş Genel Başkanı)

  Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

   

  19.00- 21.00: Konser

  Oğuz BORAN- Alevi Türküleri,

  Duygu Cinemre

  17 Eylül - Pazartesi

  18 Eylül - Salı

  19 Eylül - Çarşamba

  20 Eylül - Perşembe

  21 Eylül - Cuma

  22 Eylül - Cumartesi

  23 Eylül – Pazar

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

  18.30

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

   

  18.00 – 20.00:Panel "ÇOCUKLARI ANLATIYOR"

  Açılış konuşması: Ankara / Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK

  Moderatör:

  Konuşmacılar:

  Özge MUMCU (Uğur MUMCU’nun Kızı), Kolaylaştırıcı

  Eren AYSAN ( Behçet AYSAN’nın Kızı)

  Alaz ERDOST (İlhan ERDOST’un Kızı)

  Düzenleyen: Toplumsal Bellek Platformu

   

  Film Gösterimi:

  20.15

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

   

  18.00–19.15: “Türkiye’de kayıplar”

  Sunum: Av. Öztürk TÜRKDOĞAN (İHD Genel Başkanı)

  Dia Gösterisi

  Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

   

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

   

  18.30 – 21.00: PANEL

  Veysel’i Ararken…

  Konuşmacılar:

  Meral GÜNEY (Veysel GÜNEY’in kız kardeşi)

  Ethem DİNÇER (Mersin 78’liler Derneği Eski Başkanı)

  Veli AĞBABA ( CHP Malatya Milletvekili)

  Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

   

  18.00–20.00: Anma etkinliği “Necdet ADALI”

  Dün bugündür; ADALI aramızda…

  Söyleşi, belgesel gösterimi, şiir, müzik

  Düzenleyen: DEV – LİS

   

  Film Gösterimi:

  20.15

  09.00–12.00: Nükleer Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri Çalıştayı

   

  12.00- 15.00: Panel

  “12 Eylül Döneminde Nükleer Santraller ve Nükleer Kazalara Bakış”

  AÇILIŞ KONUŞMASI:

  Osman ÖZYURT (Tarım Orkam - Sen Ankara Şube Başkanı)

  Ramazan PEKTAŞ, Kolaylaştırıcı

  Konuşmacılar:

  Prof. Dr. İnci GÖKMEN (ODTÜ Kimya Bölümü)

  Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)

  Dr. Derman BOZTOK (Ankara Tabip Odası)

  Düzenleyen: Nükleer Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri

   

  15.30- 17.30: Panel

  “12 Eylül 82 Anayasası ve İnanç Özgürlüğü”

  Moderatör: MURTAZA DEMİR,

  Katılımcılar: Av. Mehdi BEKTAŞ, Gazeteci Miyase İLKNUR

  Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

   

  Film Gösterimi:

  18.00

  20.00

  13.00–14.30 İmza ve Söyleşi:  "Auschwitz’den Diyarbakır’a; 5’nolu Cezaevi”

  İrfan BABAOĞLU

   

  15.00–18.00: Panel : ADALET VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ , KCK Tutuklamaları

  Sırrı Süreyya ÖNDER (BDP İstanbul Milletvekili), Kolaylaştırıcı

  Katılımcılar:

  Lami ÖZGEN (KESK Genel Başkanı),

  Av. Sinan Coşkun (BDP PM Üyesi),

  Hüseyin AYKOL (Gazeteci/yazar, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni),

  Av. Halil İbrahim VARGÜN ( İHD Ankara Şube Başkanı)

  Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

   

  18.30- 20.30: Anma etkinliği :“Veysel GÜNEY”

  Söyleşi

  Düzenleyen: ÖDP Ankara İl Örgütü

  24 Eylül - Pazartesi

  25 Eylül - Salı

  26 Eylül - Çarşamba

  27 Eylül - Perşembe

  28 Eylül - Cuma

   

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.30

  18.30

  15.00: 18.00: Panel : “12 Eylül ve Mülkiye”

  (I.Oturum)

  Konuşmacılar:

  Prof. Dr. Korkut BORATAV,

  Prof. Dr. Taner TİMUR,

  Hasan Hüseyin ÖZKAN,

  Handan KOÇ

   

  18.00- 20.00: Panel “12 Eylül ve Mülkiye”

  (II. Oturum)

  Konuşmacılar:

  Füsun ÇİÇEKOĞLU (Kolaylaştırıcı)

  Prof. Dr. Cevat GERAY

  Prof. Dr. Rona AYBAY

  Düzenleyen: Mülkiyeliler Birliği

   

   

  Film Gösterimi:

  14.00

  16.00

   

  18.00–20.00: Ulucanlar Belgesel Gösterimi ve Söyleşi "Büyük Yüzleşme; Ulucanlar Cezaevi"

  Konuşmacılar:

  Ali HAKKAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı)

  Tezcan Karakuş CANDAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri)

  Yusuf Kenan BEYSÜLEN (Belgesel Film Yönetmeni)

  Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

   

  Film Gösterimi:

  20.15

  18.00–21.00: Kapanış Programı

  SON SÖZ: Kapanış konuşması, Şiirler, Sinevizyon…

  Kısa Oyun: “Ulrike Sesleniyor! “

  Konser: Grup KİBELE

   

   

   

  ONLARDAN BİZE…

  RESİM SERGİLERİ:

  KARİKATÜR SERGİLERİ:

  FOTOĞRAF SERGİLERİ:

   

  Deniz’in Parkası, Mahir’in Hırkası, İbrahim’in Teksir Makinesi

  Ve…

   

   

  “EYLÜL KARANLIKLARINDAN”

  ñ       Alime MİTAP

   

  BEN ANNEMİ İSTERİM 2”

  ñ       Semra DANYELİ

   

  İÇERİDEN DIŞARIYA MERHABA”

   

  KARİKATÜRLERLE 12 EYLÜL”

  ñ       Dr. Taner ÖZEK

   

  DİYARBAKIR ZİNDANI İŞKENCE KARİKATÜRLERİ ”

  ñ       Zülfikar TAK

  ONURUMUZ

  SESLER SÖZLER YÜZLER

  Mamak Mektupları

  Arkadaş Fotoğrafları

  Asla Unutma Asla Bağışlama

  Akhparik Hrant

  Kayıplar Bize Sesleniyor

  Usanmadan Uslanmadan

  ñ       Mehmet ÖZER

  ñ       İbrahim DEMİREL

  ñ       Bora BALCI

  ñ       Yasemin ÖZTÜRK

  ñ       Adil OKAY

   

  ORADA HAYAT VAR”

  DİKMEN VADİSİ DİRENİŞ ÖYKÜSÜ

  38 DERSİM KATLİAMINI UNUTMA

  BİZ BU YENİÇAĞIN ÇOCUKLARI

  TUTSAK ÖĞRENCİLERE ÖZGÜRLÜK

  KAYIPLARIMIZI ARAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ

  ROBOSKİ KATLİAMI

  FİLİSTİN’DE DÜŞENLER

   

  Önceki bölümde Cumhuriyet Savcısı Mete Göktürk’ün idam gecesi yaşananları anlattığı notlarına yer vermiştik.

   

  Savcının anlatımlarını o geceye ilişkin ‘tek namuslu tanıklık’ saydığımızı belirtmiştik. Tanımayanlar için öncelikle Mete Göktürk’ün ‘düzgün bir hukukçu’ olduğuna inandığımızı belirtmemiz gerekiyor. 1960’lı yıllarda hukuk fakültesi öğrencisiyken TİP (Türkiye İşçi Partisi) üyesi olduğu biliniyor. Sonraki yıllarda DGM Savcılığı yaparken ‘yargı bağımsız değildir’ dediği için yargılandığını da hatırlıyoruz. Sanatçı yanı da bulunan Savcı Göktürk’ün bir süre Birgün Gazetesi’nde karikatürlerinin yayınlandığını da notlarımız arasına ekleyelim. Veysel Güney’i arama sürecinde Savcı Göktürk’le yüz yüze görüştüğümüzü ve anlattıklarının samimiyetine inandığımızı da vurgulayalım.

  Bu bilgilerden sonra Savcı Göktürk’ün idam gecesi için anlattığı bazı notlarına dikkat çekelim. Göktürk, Veysel ve Ali İhsan’ın yaşadığı eve yapılan operasyona ilişkin ‘Biraz aceleci ve tedbirsiz davranılması sonucu silahlı çatışma çıkmış, bu çatışmada bir militan ölmüş, bir teğmen şehit olmuştu.’ diyor. Dosyamızın ilk bölümlerinde de yazdık. Operasyon yapılan ev Devrimci Yol’un Gaziantep sorumlusu ‘Kamil’in evi’ olarak biliniyor. Ve ağır işkencelerden sonra evi polise veren Behzat ‘Kamil’in evinde eşi ve küçük bebeğiyle’ yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla operasyon ekibi evde direnişle karşılanacağını düşünmüyor. ‘Aceleci ve tedbirsiz davranıyor’. Savcının anlatımlarıyla bizim öngörümüzün burada uyuştuğunu belirtmem gerekiyor.

  Göktürk’ün bir başka bölümde ise  ‘Veysel Güney’in ölüm cezasına çarptırılmasına neden olan olayı en başından beri izlemiştim. Çatışmada ölen teğmen ve militanın ölü muayenelerinde bulunmuş, çatışmanın yaşandığı apartman havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışırken yakalanan ve görevlilerce feci şekilde dövülerek ağır bir şekilde yaralanan Veysel Güney’in hastanede ilk ifadesini almış, olayın hazırlık soruşturmasını ben yapmıştım. Soruşturmanın bu aşamasında çatışmada Veysel Güney’in de silah kullandığına ilişkin bir kanıt elde edememiştik. Sonradan ne gibi gelişmeler oldu bilmiyordum. Ancak benim ilk tespitlerimle Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’nin kararında varılan sonuç örtüşmüyordu. O günlerde yaşanan ortamın olağan üstlüğü de göz önüne alındığında, yargılamanın tarafsız ve adil yapılmamış olabileceğine ilişkin kuşkular duyuyordum.’  diyor.

  Açık bir şekilde Veysel’in silah kullandığına dair delil olmadığını, ağır şekilde dövüldüğünü, sıkıyönetim mahkemesinin kararıyla kendi bulguları arasında farklar olduğunu belirtiyor. Dosyamızın başından itibaren ortaya koymaya çalıştığımız hukuksuzlukların bir benzerini de Cumhuriyet Savcısı’nın söylediğini görüyoruz. 

  Başka bir bölümde Savcı infaz beklenirken yaşananları anlatıyor. Midemiz bulanmadan okuyamadığımız bu bölüme ilişkin önce savcının söylediklerine bakıyoruz :

  ‘Yasa gereği infazda hazır bulunması gereken görevliler dışında, pek çok subay ve emniyet görevlisinin de infazı izlemek için meraklı ve neşeli bir bekleyiş içinde olduklarını gördüm. Çaylar, kahveler ard arda içiliyor, şakalar, espriler havada patlıyordu. ’Eşleriyle çocuklarının bu gösteriyi kaçıracaklarına üzülmüşlerdir mutlaka’ diye geçti içimden. Bir ara içkili olduğu belli olan emniyet müdürü sırıtarak "bu herif asılırken bize söverse ne yaparız ?" diye bir soru attı ortaya. Yanıt Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı’ndan geldi aynı sırıtkanlıkla “ipten indirir, yeniden asarız sen kafanı yorma müdürüm”.'

  Kim olursa olsun bir insanın ölümünü ‘neşeyle izleyenleri’ aşağılık bulduğumuzu belirtelim. Ve daha iğrenci Emniyet Müdürü ile Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı arasında geçen konuşmanın içeriğidir. ‘Bu herif asılırken bize söverse ne yaparız’ diyen emniyet müdürüne ‘ipten indirir, yeniden asarız sen kafanı yorma’ diyen Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı'nın ne anlatmak istediğini okurlarımız anladı mı bilemiyoruz. O dönem emniyet müdürlüklerinde ve cezaevlerinde süren işkenceler arasında taciz, tecavüz, cop… gibi ‘alçaklıklar’ bulunduğunu ve konuşanların bunu ifade ettiğini, savcının belki de daha fazla midesi kaldırmadığından bu bölümü açıkça yazamadığını düşünüyoruz. İdam edilecek bir insana böylesi bir alçaklıkla yaklaşan bu ‘insan müsveddelerini’ lanetliyoruz.

  Savcı Göktürk’ün ‘Başsavcı (b.s.d.) arıyordu.’ diye söz ettiği Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı’nın Bekir Sami Daçe olduğunu, Daçe’nin Veysel’in infazından 4 ay sonra Danışma Meclisi üyeliğine seçildiğini, BTP ve DYP kurucusu olduğunu, daha sonra bu partiden Adana Milletvekili olduğunu, Devlet ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatalım. 

  Veysel ailesiyle görüşürken kardeşi Ayhan’ın gözaltına alınışını, annesinin diğer oğlunun başına da kötü şeyler geleceğini düşünerek oğlu için çırpınışlarını, bir dakika görüşme izninde sarılmalarına bile izin verilmeyişini içimiz burkularak okuduk. Veysel’in idama giderken gösterdiği metaneti, Denizler’den aldığı mirasla gösterdiği direnişi, ‘başı dik, yüzünde bir gülümsemeyle’ idama nasıl gittiğini de okuduk satır aralarında... Ve Veysel’in verilmeyen veda mektubunu hangi koşullarda yazdığını gördük savcının anlatımlarında. Ki bu veda mektubu, daha önce de sözünü ettik, bize Veysel Güney’in yargılandığı dosyanın kapağını araladı. 

  Savcı Göktürk’ün anlatımlarına ilerde Veysel’in veda mektubunu ve cenazesini arama sürecinde tekrar değineceğiz.  Yaşamın dayattığı bir zorunlulukla Veysel’in idamına tanıklık etmiş Savcı Mete Göktürk’ün orada bulunması ne kadar ‘şansızlıksa’, tanıklıklarını paylaşmasını ‘tarihe not düşmek’ anlamında bir ‘şans’ olarak gördüğümüzü belirterek bitiriyoruz bu bölümü..  

  Ethem Dinçer  Anket
  SEÇİM SONRASI SİYASİ KRİZİN SORUMLUSU KİM

  Halen Yürürlükte olan 12 Eylül Yasaları (237)
  12 Eylül Yasaları ile geçmişte bu ülkeyi yönetenler (31)
  Dokuz Yıldır tek başına İktidarda olmasına rağmen 12 Eylül Yasalarıyla yönetmenin kolaycılığına kaçan Ak Parti (145)
  Hepsi (495)


  Site İçi Arama


  Çok Okunanlar


  Ertuğrul  ÜNLÜTÜRK

  • Ekrana bakarken

  Fidel CASTRO RUZ

  Kinizmin ölüm dansı

  Rahmi YILDIRIM

  DÜNDEN BUGÜNE ASKERİ DARBELER (4)

  Tayfun  ŞEN

  Siyasal liberalizmin ışıklı cümleleri…

  İlyas DANYELİ

  27 MAYIS DARBESİ ÜZERİNE

  DUYURULAR/BASIN AÇIKLAMALARI 

  Madımak Yanmaya devam ediyor hala...

  José Martí Küba Dostluk Derneği 

  Küba´da Kadın Olmak

  Erdal  BOYOĞLU

  TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ VE SONUÇLARI

  Filiz YALÇIN

  PAHA

  İbrahim  ERDOĞAN

  Hedef 12 Eylül’le yüzleşmek mi ? Oy avcılığı mı?

  Lokman ÖĞÜLMÜŞ

  ALIŞACAKSINIZ…

  Kamber ATEŞ

  Kamber Ateş: Referandumda sandığa niye gideyim?

  Yeter ÖZDEMİR ŞAHİN

  HRANT´A AĞIT

  Hüseyin ESENTÜRK

  DİKTATÖR KOBRA’NIN HİPNOZU…

  Orhan  İYİLER

  HALKIMIZA SİZİN İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM

  Ali BİLGE 

  Başkanlık Sistemi ve Kürt Sorunu

  Meral  BEKAR

  ERDAL, ERDAL, ERDAL

  Sibel ÖZBUDUN

  BUGÜN ADNAN YÜCEL KONUŞACAĞIZ…[1]

  Temel Demirer

  “ZAMANIN RUH(SUZLUĞ)U”NA KARŞI İBRAHİM KAYPAKAYA[*]

  Atilla  ALTAYLI

  8 Mart Emekçi Kadınlar!

  Nejat  KANGAL

  Biz ‘uyurken’ çocuklar büyümüş

  gülsen feroğlu

  Ey beyaz Türk; doğrularınla yaşamamı istediğin hayat, benimdi

  Sarih BASİT

  MAHKEME VAR, ERGENEKON VAR , SOL YOK

  Nevzat BERBER

  GENEL SEÇİM ÜZERİNE

  Ethem DİNÇER

  Mersin´in dört günü... YSK Mersin´i sokağa döktü


  ©  2004 - 2020 ?78'liler.com
  Bu sitedeki bilgiler paylaşmak amaçlıdır, izin alınmadan kullanılabilinir... 

  Lovegra Prix Lovegra Effet Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Capsules Lida Daidaihua France Lida Daidaihua Ebay Super Kamagra Prix Super Kamagra France Priligy Generique Dapoxetine Viagra Original Pas Cher Viagra Original Levitra Original Pas Cher Levitra Original 20 Mg Kamagra Oral Jelly Pas Cher Kamagra Oral Jelly Acheter Kamagra Prix Kamagra Pas Cher Cialis Original En Ligne Cialis Original En France Lovegra Experiences Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews