78liler Federasyonu    YAŞASIN 1 MAYIS       BASINA VE KAMOYUNA       BASINA VE KAMOYUNA       BASINA VE KAMOYUNA       DAYANIŞMA YEMEĞİMİZE TÜM DOSTLARI BEKLİYORUZ...       ONURUMUZDUR       8.OLAĞAN KURUL DEKLERASYONU       BASINA VE KAMUOYUNA       DENİZLERİN BAŞ UCUNDA       BASINA VE KAMUOYUNA   

 HABERLER
 SON MEKTUPLAR
 VEYSEL GÜNEY DOSYASI
 16 MART DOSYASI
 İNCİRALTI DOSYASI
 1 MAYIS DOSYASI
 78'LİLER ARŞİVİNDEN
 SERBEST KÜRSÜ
 TANIKLIKLAR
 ÜRÜNLER
 BASINDA 78'LİLER
 AKADEMİ 78
 GEN?KALANLAR

 VİDEOLAR

 LİNKLER
levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra belgie levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra kopen levitra belgie,levitra kopen,levitra generiek levitra generiek priligy kopen in apotheek priligy kopen priligy kopen in apotheek priligy belgie Viagrapillen en online informatie over o.a. werking Viagra bijwerkingen, Viagra kopen en bestellen op Viagrapillen.be,Viagra Pil,Viagra Pillen viagra pil Viagrapillen en online informatie over o.a. werking Viagra bijwerkingen, Viagra kopen en bestellen op Viagrapillen.be,Viagra Pil,Viagra Pillen viagra pillen


İzmir   78'liler Derneği

İZMİR 78’LİLER DERNEĞİ´NDEN TEŞEKKÜR

Devrimci 78'liler Federasyonu  Genel Kurul

DAVAYA KATILMAK İSTEYEN LER İÇİN MÜDAHİL DİLEKÇE ÖRNEĞİ

12 Eylül Utanç Müzesi  .

30. SUÇ YILINDA 12 EYLÜL UTANÇ MÜZESİ’Nİ KURUYORUZ!
Üye Girişi
78liler Federasyonu

Emek Haberleri

Hava Durumu

78liler Federasyonu

DİSK, sendikal hak ihlallerini ILO Konferansına taşıyor

7/6/2010

Sermayenin sözcülüğünü yapan siyasal iktidarların yıllardır sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili işçi düşmanı tutumu bir kez daha ILO toplantısında teşhir edilecek. 12 Eylül yasalarıyla yönetilen bu ülkede işçilerin gerçek anlamda sendikal örgütlülüklerine kavuşamadıkları anlatılacak.2 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde başlayan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 99. Genel Konferansı devam ediyor. 

 

Türkiye bir kez daha sendikal hak ve özgürlükler konusunda ILO masasında. 18 Haziran 2010 tarihine kadar sürecek ILO Konferansına bir heyetle katılacak olan DİSK, ülkedeki sendikal hak ihlallerini ILO gündemine taşıyacak.


DİSK Genel Başkanı Süleyman ÇELEBİ, bugün (5 Haziran 2010) DİSK Genel Merkezinde, saat: 11.00’de, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, devam eden ILO Konferansı ve DİSK’in çalışmaları hakkında bilgi verdi.  

 

ÇELEBİ, Türkiye’deki sendikal hak ihlalleri ve gerçekleşmeyen sendikal reformlar ile 2010 ILO toplantısına ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

 

‘Bugün burada toplanmamızın nedeni, sürmekte olan ILO toplantıları, ülkemizdeki sendikal hak ihlallerindeki artışlar ve DİSK’in bu iki gündemi birleştirerek, yaşanmakta olan gelişmeler konusundaki tavrını ve planlarını sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşma isteğidir.

 

Türkiye geçtiğimiz yıllarda da “yasal düzenlemelerin uyumsuzluğu” ve “uygulamaların sendikal hakları ihlal etmesi” nedenleriyle çeşitli defalarda ILO gündemine geldi. Türkiye’nin Aplikasyon Komitesi’nde kara listelere alınması bizleri hep üzdü ancak hükümet üyeleri bundan hiçbir zaman ders çıkarmadılar.

 

Hükümetler, askeri müdahaleden sonra anayasa ve sendikal yasaların değiştiği 1982 yılından bugüne kadar yaklaşık 30 yıldır her ILO Konferansı’nda sendika yasalarını değiştirmek üzere olduklarını belirterek farklı mazeretlerle gecikme yaşandığını ifade ettiler.

 

Uluslararası kurumların uyarılarına ve Türkiyeli işçilerin taleplerine rağmen verilen sözler tutulmadı ve sendikal haklar alanında herhangi bir gelişme yaşanmadı.

 

Bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda kaç tane bilim kurulu, kaç tane komisyon kurulduğunu, kaç tane taslak üretildiğini bugün bizler bile hatırlayamıyoruz.

 

En son olarak, Başbakan Erdoğan 21 Ocak 2009’da Brüksel ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamasında, Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin ardından başta Sendikalar Kanunu olmak üzere çok sayıda kanunu hızla çıkartacaklarını duyurmuştu. Ancak o günden bu yana sendikalar yasasında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, birçok taslak hazırlandığı ifade edilse de, ILO Sözleşmeleri ve İş Kanunu 114. madde gereğince konu Üçlü Danışma Kurulu’na ve sosyal tarafların gündemine getirilmiş olsa da etkin danışma sağlanmamış ve sorun çözülememiştir.

 

TBMM’de büyük bir çoğunluğa sahip olan iktidar partisi AKP’nin bu yasaları değiştirmemesinin hiçbir inandırıcı, haklı mazereti olamaz.

 

Sendikal yasaları ısrarla değiştirmeyen hükümet, parlamentoda yapılan ve referanduma sunulan anayasa değişikliklerinde sendikal hakların genişletildiğini iddia etmektedir.

 

Oysa anayasanın sendikal haklarla ilgili 51, 53 ve 54. maddelerinde yapılan kimi değişiklikler yanılsama yaratmak için yapılan, ilerleme getirmeyen değişikliklerdir.

 

Şöyle ki; sendika kurma ve sendikaya üye olma konusunda hala ciddi sınırlamalar vardır. Emekli-Sen, Çiftçi-Sen, Genç-Sen sendikalarının kapatılma davalarını ortadan kaldıracak anayasa değişiklikleri yapılmamıştır.

 

Kamu çalışanlarına getirilen toplu sözleşme hakkı grev hakkını içermemekte ve zorunlu tahkimi getirmektedir.

 

Grev hakkı hala, sadece toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde yapılabilen bir haktır. Bu nedenle iktidarın, anayasa değişikliklerinin yeni haklar getirildiğine ilişkin söylemi gerçek dışıdır.

 

ILO’nun 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri ile uyumsuz olan sendikal yasalar ve uygulamalar genel hatlarıyla; sendika üyeliğini ve Toplu İş Sözleşmesi hakkını zorlaştırmakta ve grev hakkının kullanılmasını imkansız hale getirmektedir.

 

Konfederasyonumuz yeniden faaliyete geçtiği 1991 yılından bu yana ısrarla;

   “Herkes”in sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkını,

   Sendikaya üyelikte ve istifada noter şartının kalkmasını,

   Sendikaların iç işleyişlerini serbestçe düzenleyebilme hakkını,

   Toplu sözleşme hakkını ortadan kaldıran, işkolu, işletme ve işyeri barajının kaldırılmasını,

   Toplu sözleşme yetkisi almayı imkansız hale getiren yetki prosedürünün kaldırılarak, yetki uyuşmazlıklarında referandumun getirilmesini,

   Grev yasaklarının ve engellerinin kaldırılmasını,

   Grev ertelemesi ve zorunlu tahkimin kaldırılmasını,

 

Anayasa’nın 90. maddesine göre yasa hükmünde olan ve uluslararası sözleşmelerden doğan bu sendikal hakların öncelikle uygulanmasını talep etmiştir.

 

AKP iktidarı döneminde, eksik olan sendikal hak ve özgürlüklere saygı gösterilmediği gibi, sendikal harekete, işçi ve emekçilere karşı düşmanca tavır sergilenmiş, sendikaların, işçilerin ve emekçilerin en temel, meşru hakları çiğnenmiştir.

 

Dünyanın kısmen 19. ve büyük çoğunlukla da 20. yüzyılda çözdüğü demokratikleşmeye ilişkin en temel hakları kapsayan sorunlar ne yazık ki 21. yüzyılda bile Türkiye sendikal hareketini meşgul etmektedir. 21. yüzyıl Türkiye’sinde yine sendikalar kapatılıyor, yasal ve anayasal güvenceyle kurulan sendika genel merkezleri basılıyor, sendikal kadrolar asılsız iddialarla tutuklanıyor, iş mahkemeleri çalıştırılmıyor, emekçiler lehindeki Yargıtay, Danıştay kararları uygulanmıyor, demokratik tepkiler polis şiddetiyle bastırılıyor.

 

Bugün AB’ye girmeye çalışan ülkemizde sendikaya üye olmak hala işten atılma gerekçesi olmaya devam etmektedir. Binlerce işçi sendika yasalarında reform beklenen bu süreçte sendika üyesi oldukları için işlerini kaybetmiştir.

 

Sendikal faaliyetler gerek yerel polis birimleri gerekse Başbakan tarafından suç olarak gösterilmek istenmiştir. Başbakan yaptığı çeşitli TV konuşmalarında sendikacıları suçlu, sendikal faaliyetleri de suç olarak lanse etmiştir. Yerel emniyet birimleri gerek basın açıklamalarını ve gerekse grevleri zor kullanarak engellemiştir.

 

İşçilerin kitlesel gösterilerini şiddet kullanılarak engellenme alışanlığı devam etmektedir.

 

Tutuklanan, gözaltına alınan sendikacılar endişe vermektedir. Sendikacılar işçi hak ve çıkarlarını korumak için yaptıkları faaliyetlerden dolayı tutuklanmışlardır. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 1 ay süreyle tutuklu kalmıştır. Bazı sendikacıların tutukluluğu devam etmektedir.

 

Sendikalara kapatma davaları devam etmektedir. DİSK ve FERPA üyesi Emekli-Sen hakkında kapatma kararı verilmiş, Öğrenci Gençlik Sendikası Genç-Sen ve Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu Çiftçi-Sen hakkında kapatma davası açılmıştır. Emekli-Sen’in dosyası AHİM’dedir.

 

Sendikal hakların özgürce kullanılamadığı ülkemizde, kayıt dışı, güvencesiz çalışma hızla yaygınlaşmakta, güvencesiz çalışma özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de asıl çalışma biçimi olarak yerini almaktadır.

 

Bunun en vahim sonuçları, iş sağlığı ve güvenliği alanında kendini göstermekte, iş kazaları vahim bir şekilde artmaktadır.

 

Ocak 2009 ile Mayıs 2010 arasında geçen süre zarfında toplam 19 işçi gemi inşa sektöründe yaşamını yitirmiştir. Son 6 ay içinde, üç ayrı madende çalışan toplam 63 maden işçisi iş cinayetlerine kurban verilmiştir. Bunlar içinde en son yaşanan, 17 Mayıs 2010 günü TTK’ya ait Zonguldak maden işletmesinde meydana gelen grizu patlaması sonucunda ölen 30 işçi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Başbakan “İş kazalarından kaynaklı ölümlerin sadece kader olduğunu ve madencilik gibi bazı işlerin kaçınılmaz olarak ölümle sonlandığını belirtmektedir. İş kazalarını denetlemekle ve önlemekle görevli Çalışma Bakanı ise “İşçiler güzel öldü” diyebilmektedir. Durum bu kadar vahimdir. İşte bu anlayıştan ötürü Türkiye, AB’deki iş kazaları sıralamasında birinci, dünyada ise üçüncü konumdadır.

 

Sonuç olarak,

2009 yılını genel olarak değerlendirdiğimizde, emekçilere yapılan saldırıların, tek tek sendikal örgütlere değil, bütün işçi sınıfına topyekun olarak yapıldığını söyleyebiliriz.

 

Bu nedenle, DİSK olarak ILO sözleşmelerine, Avrupa Sosyal Şartı’na ve ülkemiz sendikal hareketinin ihtiyaçlarına karşılayacak yasal değişikliklerin bir an önce yapılması, ülkemizde özgür, demokratik bir sendikal yaşamın gerçekleşmesi için bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

 

Türkiye ve Türkiyeli işçiler, ILO Sözleşmelerine ve Avrupa Sosyal Şartı’na uygun, yeni bir sendika ve toplu sözleşme yasasına ihtiyaç duymaktadır. Bu yasanın onaylanmaması ve uygulanmaması için hiçbir gerekçe kabul edilemez. Bu çerçevede gerek hükümet gerekse işveren örgütleri ILO Konferansları’nda verdikleri sözlerine sahip çıkmalıdırlar. Ve görülen odur ki, bu yıl da Türkiye 26+1’lik listeye Burma, Burundi, Kamboçya, Çek Cumhuriyeti, Mısır, Hindistan, İran, Moritanya, Fas, Sudan, Tayland, Özbekistan gibi ülkelerle birlikte girecektir.

 

Bu hususlara ilişkin ayrıntılı raporlarını ILO’ya gönderen DİSK, bunun yanında 2 Haziran’da başlayan ve 18 Haziran 2010 tarihlerine kadar devam edecek olan 2010 ILO Genel Kurulu’nda bu hak ihlallerinin sıkı takipçisi olacak, Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep edecektir. 

 

Sadece ILO toplantısında da değil; uluslararası kamuoyuyla da bu sorunları paylaşacağız. ILO toplantısına katılan sendikal örgütlerle 9 Haziran’da ortak bir basın açıklaması yapacağız. Basın açıklamamıza katılacak dünya sendikal hareketinin temsilcileri bu konuda Türkiye işçi sınıfının yanında olacaklar.

 

Biliyorsunuz ki, bu yıl Türkiye işçi sınıfının, DİSK üyelerinin hak ve özgürlüklerini korumaktaki kararlılığının bir ürünü olan 15-16 Haziran Direnişi’nin 40. yılı. 40 yıl önce 1970 yılında gerçekleştirdiğimiz bu mücadele, işçi sınıfına önemli dersler bırakmıştır.

 

15–16 Haziran işçi direnişinde olsun, DGM’ye karşı yapılan direnişlerde olsun, 1 Mayıs’larda olsun, 20 Mart Faşizme İhtar Eylemi’nde olsun, işçi sınıfı ve onun örgütlü gücü DİSK, genelde demokrasiye-özgürlüklere, özelde de sendikal hak ve özgürlüklere yapılan saldırıları göğüslüyor, özgürlüklerin sınırlarını genişletmek için mücadele veriyordu.

 

Tek başına 15–16 Haziran Direnişi mevcut sendikal özgürlüklere ve giderek işçi sınıfının örgütlenmesine konulmak istenen kısıtlamaya, barajlara karşı duruştu. 40 yıl önce sermaye sözcüsü partilerin girişimiyle sendikalar yasasında yapılmak istenen değişiklikler, konulmaya çalışılan 1/3 barajı ve diğer engeller DİSK’in ve işçi sınıfının verdiği kararlı mücadele ile ortadan kaldırılmıştı.

 

15–16 Haziran Büyük İşçi Direnişi; hakların ve özgürlüklerin mücadele vermeden kazanılamayacağını, korunamayacağını göstermiştir. Türkiye işçi sınıfı ve DİSK’in bilinçli üyeleri 1970’te kendisini yıkmayı hedefleyenlerin planlarını darmadağın etmiştir. 15-16 Haziran Direnişi siyasal yanıyla işçi sınıfının sınıfsal mücadelesinde bir büyük değişimin de ciddi ve onurlu başlangıcıdır. DİSK dün olduğu gibi bugün de emekçilerin sadece ücretini değil, toplumsal rolünü de değiştirmek için sendikal yaşamda yerini almıştır ve mücadelesini sürdürmektedir.

 

Bu duygularla DİSK, 16 Haziran günü Kartal Meydanı’nda büyük bir buluşmayı organize ederek, işçi sınıfıyla bir araya gelecektir.

 

Kriz bahane edilerek veya sendikal faaliyetlerinden dolayı, demokratik haklarını aradıkları ve yasal haklarını kullandıkları için işten atılan, sendikaları kapatılan, sendikal faaliyetleri durdurulan, işyerleri önünde direnen, mahkeme kapılarında iş davalarının sonuçlanmasını bekleyen binlerce emekçiyle yapacağımız bu buluşmaya ülkemizin değerli sanatçıları da katılacaktır.

 

                                                     

 

DİSK’in ILO KONFERANSI İÇİN HAZIRLADIĞI BROŞÜR

 

BİZ YETER ARTIK DİYORUZ!

SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?

 

Eğer sadece sendikalaştığınız için işten atılsaydınız ne yapardınız?

 

-                    İstanbul’da faaliyet gösteren Sinter-Metal adlı işyerinde çalışan 330 metal işçisi 18 Aralık 2008 tarihinde sadece DİSK/Birleşik Metal İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarıldı. Bu tarihten bugüne kadar hem direnişler hem de dava süreci devam ediyor. Aşağıda seçilmiş belli başlı ihlaller de DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası’nın sendika üyeliği yüzünden işten çıkarılan üyeleri hakkında genel bir fikir veriyor.

·                    ELKIM-Kocaeli’deki 70 işçi 28 Nisan 2010 tarihinde işten atıldı

·                    DAIYANG METAL –Trakya işyerinde 16 işçi 29 Ocak 2010 tarihinde işten atıldı

·                    ELTAŞ TRANSFORMATÖR- İzmir işyerinde 10 işçi 29 Haziran 2009 tarihinde işten atıldı

·                    EKO END. İzmir işyerinde 14 işçi 29 Aralık 2009 tarihinde işten atıldı

·                    NEMA MAKİNE&TEKSTİL-Kocaeli işyerinde 28 işçi 20 Ekim 2009 tarihinde işten atıldı

·                    RENTA-Eskişehir işyerinde 44 işçi 31 Ağustos 2009 tarihinde işten atıldı

 

-                    Konya-Afşar’daki 18 belediye çalışanı, 14 Nisan 2009’da işverenin işten çıkarma tehdidiyle sendikalarından istifaya zorlandı. Sendika işyeri temsilcisi baskılara karşı direndiği için işten çıkarıldı. Dava süreci devam ediyor.

 

-                    Balıkesir-Erdek Belediyesinde çalışan DİSK-Genel İş üyeleri 20 Haziran 2009’da zorla sendikalarından istifa ettirildi.

 

-                    Gaziantep’deki Nurhak Tekstil Fabrikasındaki 250 tekstil işçisi sadece DİSK-Tekstil İşçileri Sendikasına üye oldukları için işten çıkarıldı.

 

-                    İbrahim Ethem Ulagay İlaç Fabrikasında çalışan ve 2005 yılında DİSK-Lastik İş’e üye olan 200 işçi, devam eden hukuki süreç yüzünden yaklaşık 5 yıldan beri bütün temel haklarından yoksun bir şekilde çalıştırılıyor.

 

-                    Kızılay işçileri DİSK/Dev Sağlık İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarıldı. İşten atılma nedeninin sendikalaşma olduğu Mahkeme tarafından tespit edildiği halde Kızılay işçilerin işe iadesi yerine, tazminat ödeyerek onları işsizleştirmeyi tercih etti.

 

Türkiye’de her yıl binlerce işçi sadece sendikalaştıkları için işten atılmaktadır. İşten çıkarılan işçilerin işe iadeleri için başlatılan hukuki süreçler pek çok olayda iki yıldan daha uzun sürmektedir.

 

Eğer sendika tercihiniz sizin isteğinizi yok sayarak işvereniniz tarafından yapılıyor olsaydı ne yapardınız?

Dünyanın en büyük otomotiv ve makine üreticilerinden biri olan MAHLE’nin işvereni 3 Mart 2010 tarihinde 506 işçisinin çoğunluğunu örgütlü oldukları DİSK/Birleşik Metal İş Sendikasından istifa etmeye ve sektörde örgütlü başka bir sendikaya geçmeye zorladı.

 

Eğer sendikanız işçileri örgütlemek için Noter’lere yaptığı zorunlu ödemelerden ötürü yoksullaşırken; Noter’ler işçi aidatlarının bir bölümüne el koyarak zenginleşiyor olsaydı ne yapardınız?

Türkiye’de işçiler, sendikaya üye olurken 40.-TL.- (26,5.$); sendikadan ayrılırken 102.-TL. (68.-$) Noterlere ücret ödemek zorundadır. İşçilerin mali durumu yeterli olmadığı için bu ücretler çoğunlukla sendikalar tarafından ödenmektedir.

 

Eğer bir sendikaya üye olduğunuz halde, toplu pazarlık hakkından mahrum olsaydınız ne yapardınız?

Türkiye yasalarında %10 iş kolu ve %50 işyeri ve işletme düzeyleri olmak üzere mevcut çifte baraj sisteminden ötürü her sendika toplu sözleşme imzalayabilmek için bu sayıların üzerinde sayıda işçiyi örgütlemek zorundadır. DİSK’e üye sendikalar 2002 ve 2006 yılları arasında toplam 58 ilde, 31.230 işçinin çalıştığı, 339 işyerinde örgütlenmiştir. Bu işçilerden 17.033’ü DİSK Sendikalarına üye olmuş ve üye olanların %25’i ya da 4.159’u sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmıştır. DİSK sendikaları bu işyerlerinin %70’inde yetki almayı başarmış olsa da, Bakanlık tarafından verilen yetkilerin %99’unda işverenler itiraz davaları açmıştır. İtiraz davaları genellikle 6 ay ile 3 yıl arasında bir zaman almakta ve işçiler bu süre zarfında kolektif haklarından mahrum edilmektedir. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi işyerlerinin Toplu pazarlık süreci;

 

Örnekler:

Bursa/Grammar:                               toplam 820 gün

İstanbul/MBS Reklamcılık:                 toplam 850 gün

İzmir / Batı Makine ve Kalıp:               toplam 1000 gün

İstanbul / Erim Textile :                      toplam 950 gün

Bursa / Koza Textile:                         toplam 980 gün sürmüştür.

 

DİSK/Dev Sağlık İş Sendikası 8 bin sağlık işçisini örgütlemeyi başardığı halde, %10 iş kolu barajının altında kaldığı gerekçesiyle toplu sözleşme imzalama hakkından mahrum bırakılmaktadır. Bu durum, 8 bin sağlık işçisi açısından, bir sendikaya üye oldukları halde sendikal haklardan yararlanamamak anlamına gelmektedir.

 

Ayrıca, Türkiye’de iki milyon kamu çalışanı da toplu sözleşme hakkından yoksun olarak çalışmaktadır. Son dönemde hazırlanan ve Eylül 2010’da referanduma sunulacak olan yeni Anayasa ile Türkiye Hükümeti kamu çalışanlarına bu kez de grev hakkını içermeyen bir toplu pazarlık hakkını reva görmüştür.

 

Ekonomisinin yüzde 40’dan fazlası kayıt dışı olan ülkenizde eğer işçilerin sosyal sigorta kaydı sendikalaşmanın öncelikli kriteri olarak belirlenmiş olsaydı ne yapardınız?

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre Türkiye’de ücretli çalışanların sayısı yaklaşık olarak 13 milyondur. Ancak, Çalışma Bakanlığının istatistiklerine göre bu işçilerden sendikalı olanlarının sadece 800 bini toplu pazarlık hakkından faydalanabilmektedir. Buna göre toplamda her 100 işçiden sadece 6’sı sendika üyesi olarak toplu pazarlık sistemi içersindedir ve özel sektörde de her 100 işçiden sadece 4’ü sendika üyesi olarak toplu pazarlık sisteminden yararlanabilmektedir. Bunun en temel nedenlerinden biri, işçilerin %41’inin kayıt dışı faaliyetlerde istihdam ediliyor olmasıdır ki bu da, Türkiye’de sendikal örgütlenmenin aslında bir ayrıcalık olduğu anlamına gelir. Bu gerçekliğe rağmen, Türkiye’deki yasalara göre işçiler sendika üyesi olmaya karar verdiklerinde kendilerinden ilk istenenin sosyal sigorta numaraları olması son derece ironiktir.

 

Eğer kapatma davası ile karşı karşıya bırakılan sizin sendikanız olsaydı ne yapardınız?

Türkiye’de, sendikaları kapatma davası ile karşı karşıya bırakılan binlerce işçi bulunmaktadır. DİSK/Genç-Sen, DİSK/Emekli-Sen ve Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu bunlardan sadece birkaç tanesidir. Yukarıda adları geçen kapatma davaları ile ilgili hukuki süreçler halen devam etmektedir.

 

İşçiler iş kazalarında ölürken Başbakanınız “kader”den söz etseydi, Çalışma Bakanı “ölen işçiler güzel öldü” deseydi ne yapardınız?

-                    DİSK/Limter - İş Sendikası, Ocak 2009 ile Mayıs 2010 arasında geçen süre zarfında toplam 18 işçinin, gemi inşa sektöründe yaşanan 18 ayrı iş kazasına kurban verildiğini belirtmektedir. Resmi raporlara göre bu ölümlerin hepsi patlama, elektrik çarpması ya da yüksekten düşmenin sonucudur ve bu da, bu ölümlerin “kaza” değil; “cinayet” olarak tanımlanmak zorunda olduğunu ortaya koymaktadır.

 

-                    Son 6 ay içinde, üç ayrı madende çalışan toplam 63 maden işçisi iş cinayetlerine kurban verilmiştir. Bunlar içinde en son yaşanan, 17 Mayıs 2010 günü Zonguldak Maden işletmesinde meydana gelen grizu patlaması sonucunda ölen 30 işçi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Başbakan “iş kazalarından kaynaklı ölümlerin sadece kader olduğunu ve madencilik gibi bazı işlerin kaçınılmaz olarak ölümle sonlandığını belirtmektedir. Türkiye, AB’deki iş kazaları sıralamasında üçüncü, dünyada ise birinci konumdadır.

 

Eğer iş arkadaşlarınız sadece işveren tarafından temin edilmiş kötü tasarlanmış servis araçlarıyla taşındıkları için ölüyor olsaydı ne yapardınız?

-                    Türkiye’de işçiler sadece işlerini yaptıkları sırada değil, yanı sıra her gün işe getirilip götürülürken yollarda da ölmektedir. 2 Haziran 2009 tarihinde bir traktör karavanı ile taşınan tarım işçilerinin bulunduğu araç kanala uçmuş ve 46 tarım işçisi ağır biçimde yaralanmıştır.

 

-                    12 Eylül 2009’daki sel felaketinde yedi kadın tekstil işçisi işe götürüldükleri minibüsün içinde sıkışarak feci şekilde hayatlarını kaybetmiştir. Buna karşın, asıl felaket selin kendisi değil; işveren tarafından sağlanan servis aracıdır. Öyle ki bu işçiler normalde ancak (insan değil) mal taşımasında kullanılan kapalı panelvan bir minibüsün içinde ölmüşlerdir.

 

-                    4 Mayıs 2010’da Mersin’de meydana gelen bir başka trafik kazasında ise, tamamen tarım işçileriyle dolu bir minibüs şarampole yuvarlanmış ve sonuçta 27 tarım işçisi ciddi şekilde yaralanmıştır.

 

Eğer işverenlerin kâr hırsı, iş arkadaşlarınızın hayatına mal olsaydı ne yapardınız? 

Son iki yıl içersinde 45 tekstil işçisi silikozis hastalığına kurban verilmiştir. Bu işçiler, işyerlerinde önleyici tedbirler alınmadığı için ölmektedir. Silikozis, kot taşlama işinin sonucunda ortaya çıkan, ölümcül bir meslek hastalığıdır. Türkiye’de bu işi yaparak hayatını kazanan binlerce işçi vardır ancak bu cinayetleri durdurmak için Hükümet tarafından atılmış hiçbir adım bulunmamaktadır.

 

Özel firmalara verilmiş devlet projelerinde çalışırken bile ücretleriniz sistematik olarak aylarca ödenmiyor olsaydı ne yapardınız?

 

-                    DISK/Limter İş Sendikası, işçi ücretlerinin zamanında ödenmediğini, işçilerin ücret ödemelerinde çok uzun gecikmelere maruz bırakıldığını, ücretlerin çoğu zaman hiçbir açıklama yapılmaksızın işverenlerce indirime tabi tutulduğunu gösteren sayısız örnek bulunduğunu saptamıştır.

-                    Ocak 2009’da toplam 143 gemi-inşa işçisi ücretlerinin gecikmesini protesto etmek için direniş başlatmıştır.

-                    Nisan 2009’da Ceren Tersanesinde çalışan işçiler beş aydır ödenmeyen ücretlerini alabilmek için işi durdurup, direnişe başlamıştır.

-                    Haziran 2009’da INTO tersanesindeki işçiler dört aydır ödenmeyen ücretleri için direniş başlatmıştır.

-                    Kasım 2009’da, YET Denizcilik’te çalışan işçiler işi durdurup, üç aydır ödenmeyen ücretleri işin direniş başlatmıştır.

-           Türkiye’deki işçiler ücretlerin ödenmemesi ya da ücretlerde ciddi indirimler yapılması gibi ihlallerle de karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bunlar için en çarpıcı olan iki tanesi ise Devlet’e ait olan fakat taşeronlara ihale edilmiş olan alt yapı projesi Marmaray ve Samatya Hastanesi’nde çalışan işçilerin durumudur.

 

BÜTÜN BU SENDİKAL HAK İHLALLERİ ANAYASANIN 90. MADDESİNE GÖRE YASA HÜKMÜNDE OLAN VE YASALARLA ÇELİŞMESİ HALİNDE DOĞRUDAN UYGULANMAK ZORUNDA OLAN ILO SÖZLEŞMELERİNE AYKIRI 2821 VE 2822 SAYILI KANUNLARDAN KAYNAKLANMAKTADIR

 

Uluslararası kurumların uyarılarına ve Türkiyeli işçilerin taleplerine rağmen verilen sözler tutulmadı ve sendikal haklar alanında herhangi bir gelişme yaşanmadı.

 

2009 yılı Haziran ayında gerçekleşen ILO Konferansında alınan karar gereğince 2010 Mart ayı başında Türkiye’ye gelen “üst düzey teknik heyet” incelemelerde bulundu. Aplikasyon Komitesi’nin bu kararı alırken yapmış olduğu tespitler göz önüne alındığında, aradan geçen 11 aya rağmen en küçük bir değişiklik olmamıştır. Hatta ülkemizdeki sendika ve işçi düşmanı atmosfer kötüleşerek devam etmektedir.

 

Hükümet, Parlamentoda yapılan ve referanduma sunulan anayasa değişikliklerinde sendikal hakların genişletildiğini iddia etmektedir.

 

Oysa anayasanın sendikal haklarla ilgili 51, 53 ve 54. maddelerinde yapılan kimi değişiklikler yanılsama yaratmak için yapılan, ilerle getirmeyen değişikliklerdir.

 

Sendika kurma ve sendikaya üye olma konusunda hala ciddi sınırlamalar vardır.

 

Emekli-Sen, Çiftçi-Sen, Genç-Sen sendikalarının kapatılma davalarını ortadan kaldıracak anayasa değişiklikleri yapılmamıştır. (Md.51)

 

Kamu çalışanlarına getirilen toplu sözleşme hakkı grev hakkını içermemekte, zorunlu tahkimi getirmektedir. (Md.53)

 

Grev hakkı hala, sadece toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde yapılabilen bir haktır. (Md.54)

 

Bu nedenle iktidarın, anayasa değişikliklerinin yeni haklar getirildiğine ilişkin söylemi gerçek dışıdır.

 

Zira hükümet, Anayasa’nın 90. maddesine göre iç hukukumuzda yasa hükmünde olan ve öncelikle uygulaması geren uluslar arası sözleşmeleri, ısrarla uygulamayarak samimi olmadığını göstermektedir.

 

1982’den beri Hükümetler tarafından verilen sözler,

 

13 Temmuz 1982

Çalışma Bakanı Turhan Esener Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'dan 274 sayılı Sendikalar Yasa Tasarısı ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev-lokavt Yasaları ile ilgili olarak görüş istedi. ILO ise cevabında bu yasalarda öngörülen değişikliklerin ILO sözleşmelerine uygun düşmediğini bildirdi.

 

30 Nisan 1987

Türkiye'deki sendikal yasalar ve çalışma hayatıyla ilgili sorunlar konusunda Ankara'da temaslarda bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Örgütlenme Özürlüleri Bölüm Başkanı William Simpson yaptığı açıklamada, “Hükümetin değişiklik hazırlıkları beni tatmin etmedi” dedi.

 

9 Haziran 1987

Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 73. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, «Türkiye'nin sendikal özgürlükler konusunda ILO'ya geçen yıl verdiği taahhüdü yerine getirmediğini belirterek, uyulması zorunlu ilkelerin çiğnendiğini» öne sürdü.

 

10 Haziran 1987

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de devam eden ILO'nun 73. Genel Kurul Konferansında bir konuşma yaptı. Bakan Taşçıoğlu konuşmasında, ILO'nun gündemindeki genal sorunlara ve Türkiye'nin durumuna da değinerek, daha önce ILO'ya verilmiş olan taahhüt mektubu parelelinde taahhütleri yerine getireceklerini söyledi.

 

11 Haziran 1987

Türkiye, işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen iş yasalarının demokratik ilkelere aykırı düştüğü gerekçesiyle, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) gündemine resmen alındı.

 

16 Haziran 1987

İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan ILO Aplikasyon Komitesi'nin toplantısında, Türkiye'nin geçen yıllarda verdiği sözleri yerine getirmediği, bu yıl da verdiği yasaları tümden değiştirme sözünü yerine getirmezse, gelecek yıl ağır suçluların yer aldığı özel listeye alınması görüşü benimsendi.

 

7 Haziran 1988

Türk hükümeti imzalamış olduğu ve ilkelerine uymak zorunda bulunduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun 98 sayılı sözleşmesinin hükümlerini ihlal etmiş olması nedeniyle Aplikasyon Komitesi'nde bilgi vermek üzere çağrılanlar listesinde yer aldı.

 

9 Haziran 1988

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun İsviçre'nin Cenevre kentindeki yıllık genel kurulu toplantısında bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut, "Türkiye'nin ana gayesinin insan haklarına saygı ve adalet olduğunu" bildirdi.

 

1 Nisan 1989

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sendika Özgürlükleri Komitesi tarafından hazırlanan bir raporda, DİSK ve DİSK'e bağlı sendikaların durumlarıyla ilgili gözlemlere yer verilirken, Türk hükümetinden, DİSK yöneticileri için af çıkarılması istendi.

 

11 Haziran 1989

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Sendikal Özgürlükler Komitesi'nin raporunda, Türkiye'nin sendikal özgürlükler ve işçi hakları konusunda, anayasa ve ilgili yasalarda değişiklikler gerektiği belirtildi.

 

22 Haziran 1989

Çalışma Bakanı İmren Aykut, ILO'nun Türkiye'yi kara listeye alması konusunda Ankara'da açıklamalarda bulundu

 

21 Haziran 1991

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, ILO'nun Cenevre'de devam etmekte olan 78. Uluslararası Çalışma Konferansı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, çalışma mevzuatını daha ileri götürecek düzenlemeler yapılacağını söyledi.

 

2 Şubat 1992

ILO Sendikal Haklar Komisyonu hazırladığı yıllık raporda, Türk hükümetinden yürürlükteki yasaların öğretmenlerin örgüt kurma ve üye olma haklarını güvenceye alacak ve toplu pazarlık hakkı verecek şekilde yeniden düzenlenmesini istedi.

 

10 Haziran 1992

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, Cenevre'deki Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türk hükümetinin insan haklarına ve temel özgürlüklere dayalı, serbest, daha katılımcı ve her alanda daha demokratik bir düzenin gerçekleştirilmesini hedeflediğini söyledi. ILO'nün Orta Asya Türk cumhuriyetlerini desteklemesi gerektiğini de ifade eden Moğultay, "bu konuda Türkiye'nin deneyimlerinin önemli olduğunu" belirtti.

 

1 Temmuz 1992

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, iş güvencesi yasa tasarısı üzerindeki çalışmaların henüz tamamlanmadığını, ancak tasarının, ILO'nun 12 temel sözleşmesinden 4'ünün alınarak oluşturulduğunu belirtirken, hükümetin demokratikleşme hedefine ulaşmasında bunların onaylanmasının büyük payı olduğunu söyledi

 

18 Ağustos 1992

İçişleri Bakanı ismet Sezgin, düzenlediği basın toplantısında, devlet memurlarının sendika kurmalarını, sendikal faaliyetlerde bulunmalarını yasaklayan genelgeyi kaldırmayı düşünmediklerini açıkladı. Sezgin, sadece TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan ILO sözleşmelerinin kabul edilmesi halinde memurların sendika kurmalarını engelleyen bakanlık genelgesini yürürlükten kaldıracaklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, hükümet programında kamu çalışanlarının sendika haklarının sağlanacağının, önündeki yasal engellerin kaldırılacağının belirtildiğini hatırlatarak, "ILO sözleşmelerini Meclis'e şevkettik" dedi. Moğultay, ILO sözleşmeleri nedeniyle Danıştay'ın kamu çalışanlarının sendikal haklarına anayasal bir engel olmadığı şeklinde mütalaa verdiğini söyledi.

 

1 Haziran 1993

Kısa adı ICFTU olan Uluslararası Hür işçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan bir raporda, Türkiye'nin hala yasalar bakımından bazı problemleri aşamadığı belirtilerek, "ICFTU araştırması kanunların hala büyük ölçüde sendikal işlere karıştığını göstermektedir. ILO, Türk hükümetine bu işlere karışmaması için müracaat etti, ama bu hususta herhangi bir işaret alamadı" denildi.

 

9 Haziran 1993

Cenevre'de çalışmaları sürmekte olan ILO Genel Kurulu'ndan dönen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ILO'da gündeme alınmasını ve Bakanlık olarak ILO'ya yönelik yaptıkları çalışmaları anlatmalarına olanak tanımalarını memnunlukla karşıladığını söyledi. Moğultay, 98 sayılı ILO Sözleşmesi çerçevesinde, 12 Eylül hukuku ile bağlantılı olarak Türkiye'deki, sendikal hak ihlallerinin, Aplikasyon Komitesi'nde bu yıl görüşüleceğini bildirdi.

 

25 Haziran 1993

ILO'nun Genel Kurul çalışmaları kapsamında 98 Sayılı ILO Sözleşmesi'ni ihlal ettiği yolunda yapılan Türkiye görüşmesi sonuçları yayımlanarak onaylandı. Kararda, Türkiye'nin uzun tartışmalara neden olan "çifte barajlar" da dahil, 98 Sayılı Sözleşme ilkelerine aykırı bütün yasa ve uygulamalarını ortadan kaldırması gerektiği vurgulandı.

Kararda, "Komite, hükümetten, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerle Türkiye'de yasa ve uygulama arasında mevcut her çelişkinin ortadan kaldırılmasının sağlamasını ve ILO ve Uzmanlar Komitesi'ni tüm gelişmelerden, tüm ayrıntısı ile haberdar etmesini talep etmiştir" denildi

12 Haziran 1995

Türk-İş Başkanı Bayram Meral Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Cenevre'de yapılan konferansında yaptığı konuşmada, Türkiye'de memur sendikaları konusundaki ILO sözleşmelerinin uygulanmadığını belirtti.

 

15 Haziran 1995

İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ILO 82. Çalışma Konferansı sırasında bir araya gelen Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral ve DiSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, yaptıkları tüm girişimlere karşın, başta çalışma yaşamındaki sorunların çözümü, anayasanın değiştirilmesi, kaçak işçiliğin ve sendikasızlaştırmanın önlenmesi için birlikte mücadele etme kararı aldıklarını açıkladılar.

 

11 Haziran 1996

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Emin Kul İsviçre'nin Cenevre kentinde süren ILO'nun 83. genel kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 39 yıl aradan sonra, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yönetim kurulu asil üyeliğine seçilmesinin, uluslararası düzeyde Türkiye'ye verilen önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

 

11 Haziran 1997

Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral,  Cenevre’de yapılan ILO Genel Kurulu’nda bir konuşma yaptı.   Meral,  Türkiye'de işçilerin, ILO sözleşmelerinden etkili bir biçimde yararlanmak için büyük mücadeleler verdiklerini ifade etti.  Bu nedenle yeni sözleşme ve tavsiye kararlarının kabul edilmesinden yana olduklarını kaydeden Meral,  daha etkili bir ILO istediklerini belirtti

 

15 Haziran 1997

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik,  ILO 85. Uluslararası Çalışma Konferansı"  dönüşü Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, ILO tarafından kabul edilen ve insan haklarıyla ilgili toplam 7 sözleşmeden beşini kabul ettiğini hatırlatarak kalan ikisinin de en kısa zamanda TBMM'den geçeceğini söyledi.

 

10 Haziran 1998

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 86. Çalışma Konferansı nedeniyle Cenevre'de bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan yaptığı açıklamada, iş güvencesiyle ilgili olarak 9 seçenekli yasa taslağı hazırladıklarını, ilgili taraflar arasında sağlanacak mutabakattan sonra Başbakanlığa sevk edeceklerini söyledi.

 

7 Haziran 2000

Türkiye, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına ilişkin 98 sayılı ILO Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Standartların İzlenmesi Komitesi (Aplikasyon Komitesi) tarafından incelemeye alındı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 88. Çalışma Konferansı nedeniyle İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Bu sözleşmeye ilişkin birçok hususu kanun tasarısı haline getirdik. Bazılarını Meclis’e sevk ettik, bazıları üzerinde deilgili sosyal taraflarla bir müzakere süreci başlattık" dedi. Bakan Okuyan ayrıca, ILO Genel Direktörü Juan Somavia ile de bir araya geldi.

 

7 Haziran 2002

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 90. Çalışma Konferansı'na sunulan uzmanlar komitesi raporunda, Türkiye'deki memurların sendikal hakları ele alındı.  ILO, Türk Silahlı Kuvvetleri ile polislerin dışında kalan tüm memurlara sendikaya üye olabilme ve grev hakkı verilmesini istedi.

 

6 Haziran 2004

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Konferansı’na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine hareketinden önce İstanbul Atatürk Hava Limanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 

Bakan Başesgioğlu, Sendikalar Yasası başta olmak üzere çalışma hayatını ilgilendiren önemli yasalarda değişiklik yapmayı planladıklarını söyledi.

 

4 Haziran 2006

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu İsviçre’de yapılacak Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) 94’üncü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak üzere Cenevre kentine hareketinden önce İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında “Hükümet olarak, insanımıza çağdaş normlar doğrultusunda daha iyi yaşama ve çalışma şartları sağlamak amacıyla başlattığımız reformları kararlılıkla sürdürmekteyiz” dedi.

 

21 Ocak 2009

Başbakan Erdoğan Brüksel ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamasında, Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin ardından başta Sendikalar Kanunu olmak üzere çok sayıda kanunu hızla çıkartacaklarını duyurdu. Ancak o günden bu yana sendikalar yasasında herhangi bir değişiklik olmadı. 5 Haziran 2010

 


Bu haber 3776 defa okundu.
Yazan   :
Kaynak :
Bu Habere Yapılan Yorumlar (0)

Tüm Yorumlar 

 

 

12 EYLÜL UTAN?MÜZES?KALICI HALE GETİRİLMELİDİR


12 EYLÜL UTAN?MÜZES?

Çankaya Belediyesine ait Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, 12 Eylül günü açılışı gerçekleşecek olan 12 Eylül Utanç Müzesinin programı Devrimci 78′liler Federasyonu tarafından düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerininde katıldığı basın toplantısında açıklanan programın tamamı şöyle; 

12 Eylül 2014 Cuma – În
ABD Büyük Elçiliğine Yürüyüş ve Siyah Çelenk Bırakma
Toplanma: Yüksel Caddesi Saat 17.30

Müze Açılış: 19.30 Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM)
Konuşmacılar:
Mehmet Özer
Devrimci 78’liler Federasyonu
Alper Taşdelen
Çankaya Belediye Başkanı

13 Eylül 2014 Cumartesi – Şemî
Saat: 13.00 -15.00
Filistin Sevgilim
Konuşmacılar:
Adil Okay Temel Demirer
Gösteri: Kalbimizin Doğusu Filistin
Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

16.00 –17.30
Çocuk Cezaevleri Kapatılsın –Tutuklu Çocuklara Özgürlük
Örgütleyen: Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi
Film Gösterimi:
Çocuklar Naziktir
Yönetmen: Fatin Kanat

Saat:18.00
Kadın Cinayetleri Politiktir. Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Forum

Örgütleyen: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

14 Eylül 2014 Pazar – Yekşem
Basın Ne Kadar Özgür?
Saat: 14.00
Konuşmacılar:
Ahmet Abakay
Doğan Tılıç
Esra Koçak (TGS Ankara Şb. Bşk.
Gökçer Tahincioğlu
Hüseyin Aykol (Özgür Gündem Gazetesi Ankara Temsilcisi)
Örgütleyen: TGS VE ÇGD

15 Eylül 2014 Pazartesi – Duşem
Rojava Kadın Devrimi
Figen Yüksekdağ ( HDP Eş Genel Başkanı)
Saat: 18.00
Örgütleyen: ESP

16 Eylül 2014 Salı – Şêşem
Göç ve Sağlık
Saat: 18.00
Oturum Başkanı;
Prof. Dr. Çetin ATASOY
Ankara Tabip Odası Başkanı

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ
Halk Sağlığı Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr. Timur Fadıl OĞUZ
Psikiyatri Uzmanı Ankara Güven Hastanesi
Örgütleyen: Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası

17 Eylül 2014 Çarşamba – Çarşem
Hasta Tutsaklara Özgürlük
Saat: 18.00
Konuşmacılar:
Necla Şengül (İHD),
Mehmet Baytekin (TUHADFED),
Fahriye Belgün (Avukat)
Örgütleyen: İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu

18 Eylül 2014 Perşembe – Pêncşem
12 Eylül ve Aleviler
Saat:18.30
Konuşmacılar:
Müslüm Doğan
PSAKD Genel Başkanı
Av. Kamil Ateşoğulları
ABF Yönetim Kurulu Üyesi
Kelime Ata Yazar
Moderatör: Emel Sungur
Örgütleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı

20 Eylül 2014 Cumartesi – Şêmi
Saat: 12.00 – 14.00
Yas Tutan Tarih Ermeniler
Konuşmacılar:
Hırant Kasparyan
Sait Çetinoğlu
Mustafa Kahya
Moderatör:
Necla Kurul
Örgütleyen: SYKP

Saat 15.00
Savaşa Ve Katliamlara Karşı Hakların Dayanışmasını Büyütelim Konuşmacılar:
Nuray Sancar (EMEP GYK üyesi)
Fehim Işık gazeteci-yazar
Örgütleyen: EMEP

Konser Saat: 19.00 Yüksel Caddesi
Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

21 Eylül 2014 Pazar – Yekşem
Tek Yol Sokak Tek Yol Devrim
Saat: 15.00
Sergi Alanında Söyleşi
Örgütleyen: Halkevleri

22 Eylül 2014 Pazartesi – Duşem
Apoletleri Sökülen Generaller
Saat: 18.00
Konuşmacı:
Mehmet HORUŞ
(Devrimci 78’liler Federasyonu Avukatlar Grubu adına)

23 Eylül 2014 Salı – Şêşem
Geziden Geriye Kalan – Forum
Saat 18.30
Konuşmacılar:
Ulaş Bayraktaroğlu (SDP Gn. Bşk. Yrd.)
Barış Yıldırım (Yazar)
Moderatör: Cengiz Gültekin

Kapanış
23 Eylül 2014 Salı
Saat: 19.00

Film Gösterimleri
Dikmen – Tuzluçayır – Batıkent – Çayyolu
Açık Hava Sinema Gösterileri

24 Eylül 2014,
Saat:
20.00
Hoşçakal Yarın
Yönetmen Reis Çelik’in Katılımıyla
Yer: Mamak Dostlar Mahallesi Yazlık Sineması
Örgütleyen: Mamak Barınma Hakkı Bürosu

12 Eylül 2014 Cuma – În ABD Büyük Elçiliğine Yürüyüş ve Siyah Çelenk Bırakma Toplanma: Yüksel Caddesi Saat 17.30 Müze Açılış: 19.30 Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Konuşmacılar: Mehmet Özer Devrimci 78’liler Federasyonu Alper Taşdelen Çankaya Belediye Başkanı 13 Eylül 2014 Cumartesi - Şemî Saat: 13.00 -15.00 Filistin Sevgilim Konuşmacılar: Adil Okay Temel Demirer Gösteri: Kalbimizin Doğusu Filistin Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu 16.00 –17.30 Çocuk Cezaevleri Kapatılsın –Tutuklu Çocuklara Özgürlük Örgütleyen: Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi Film Gösterimi: Çocuklar Naziktir Yönetmen: Fatin Kanat Saat:18.00 Kadın Cinayetleri Politiktir. Kadın Cinayetlerini Durdurmak İçin Forum Örgütleyen: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 14 Eylül 2014 Pazar - Yekşem Basın Ne Kadar Özgür? Saat: 14.00 Konuşmacılar: Ahmet Abakay Doğan Tılıç Esra Koçak (TGS Ankara Şb. Bşk. Gökçer Tahincioğlu Hüseyin Aykol Örgütleyen: TGS VE ÇGD 15 Eylül 2014 Pazartesi - Duşem Rojava Kadın Devrimi Figen Yüksekdağ ( HDP Eş Genel Başkanı) Saat: 18.00 Örgütleyen: ESP 16 Eylül 2014 Salı - Şêşem Göç ve Sağlık Saat: 18.00 Oturum Başkanı; Prof. Dr. Çetin ATASOY Ankara Tabip Odası Başkanı Konuşmacılar: Prof. Dr. Şevkat Bahar ÖZVARIŞ Halk Sağlığı Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Timur Fadıl OĞUZ Psikiyatri Uzmanı Ankara Güven Hastanesi Örgütleyen: Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası 17 Eylül 2014 Çarşamba - Çarşem Hasta Tutsaklara Özgürlük Saat: 18.00 Konuşmacılar: Necla Şengül (İHD), Mehmet Baytekin (TUHADFED), Fahriye Belgün (Avukat) Örgütleyen: İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu 18 Eylül 2014 Perşembe - Pêncşem 12 Eylül ve Aleviler Saat:18.30 Konuşmacılar: Müslüm Doğan PSAKD Genel Başkanı Av. Kamil Ateşoğulları ABF Yönetim Kurulu Üyesi Kelime Ata Yazar Moderatör: Emel Sungur Örgütleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı 20 Eylül 2014 Cumartesi – Şêmi Saat: 12.00 – 14.00 Yas Tutan Tarih Ermeniler Konuşmacılar: Hırant Kasparyan- Sait Çetinoğlu - Mustafa Kahya Moderatör: Necla Kurul Örgütleyen: SYKP Saat 15.00 Savaşa Ve Katliamlara Karşı Hakların Dayanışmasını Büyütelim Konuşmacılar: Nuray Sancar (EMEP GYK üyesi) Fehim Işık gazeteci-yazar Örgütleyen: EMEP Konser Saat: 19.00 Yüksel Caddesi Örgütleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu 21 Eylül 2014 Pazar – Yekşem Tek Yol Sokak Tek Yol Devrim Saat: 15.00 Sergi Alanında Söyleşi Örgütleyen: Halkevleri 22 Eylül 2014 Pazartesi – Duşem Apoletleri Sökülen Generaller Saat: 18.00 Konuşmacı: Mehmet HORUŞ (Devrimci 78’liler Federasyonu Avukatlar Grubu adına) 23 Eylül 2014 Salı – Şêşem Geziden Geriye Kalan - Forum Saat 18.30 Konuşmacılar: Ulaş Bayraktaroğlu (SDP Gn. Bşk. Yrd.) Barış Yıldırım (Yazar) Moderatör: Cengiz Gültekin Kapanış 23 Eylül 2014 Salı Saat: 19.00 Film Gösterimleri Dikmen – Tuzluçayır – Batıkent – Çayyolu Açık Hava Sinema Gösterileri 24 Eylül 2014, Saat: 20.00 Hoşçakal Yarın Yönetmen Reis Çelik’in Katılımıyla Yer: Mamak Dostlar Mahallesi Yazlık Sineması Örgütleyen: Mamak Barınma Hakkı Bürosu

3–28 Eylül 2012 Etkinlik Programı

3 EYLÜL PAZARTESİ

18.00: AÇILIŞ

Sunum :  “Adalet ve Özgürlük İçin Sesleniş!”  Yılmaz DEMİRAL

Konuşmalar:

Kamber ATEŞ Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı

Bülent TANIK Çankaya Belediye Başkanı

Konser: BANDİSTA

19.00: SERGİ AÇILIŞI, D Galerisi

“SURDİBİ DÜŞLERİ”

Düzenleyiciler:

Diyarbakır Sur Belediyesi,

Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi

Devrimci 78’liler Federasyonu 

4 EYLÜL SALI

12.30: Barınma Hakkı Bürosu Yürüyüşü ve Sergi Açılışı

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden Müzeye Yürüyüş

“Orada Hayat Var” Fotoğraf Sergisinin Açılışı

Düzenleyenler:

Barınma Hakkı Bürosu

Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi

Devrimci 78’liler Federasyonu

Film Gösterimi:

Bugün filmlerin tamamı, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu, Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 21’de gösterilmektedir.

14.00:

Le Havre / Umut Limanı / Aki Kaurismaki / 2011 / 86'

16.00:

İz-Reç, Tayfur Aydın /2011 / 90’

18.30:

Saklı Yüzler, Handan İpekçi  / 2007 / 127’

5 EYLÜL ÇARŞAMBA

12.30: 1938 Dersim Katliamı’nı Protesto Yürüyüşü ve Sergi Açılışı

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden Müzeye Yürüyüş

“Dağlar ve İnsanlar” Fotoğraf Sergisinin Açılışı - Mehmet ÖZER

Düzenleyenler:

Ankara Dersimliler Derneği

Devrimci 78’liler Federasyonu

Film Gösterimi:

Bugün filmlerin tamamı, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu, Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 21’de gösterilmektedir.

14.00:

Kara Vagon, Özgür Fındık / 2012 / 65’

16.00:

Una Vida Sin Palabras-Dilsiz Bir Hayat, Adam Isenberg  / 2012 / 71’*

18.30:

Derin Çığlık, Metin Kaya / 2011 / 60’*

6 EYLÜL PERŞEMBE                              

12.30: Tutsak Öğrenciler için Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden Müzeye Yürüyüş ve

“Biz Bu Yeni Çağın çocukları” fotoğraf Sergisinin Açılışı - Mehmet ÖZER - Çınar Livane ÖZER

Düzenleyen kurumlar:

Genç – Sen

Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi

Devrimci 78’liler Federasyonu

 Film Gösterimi:

Bugün filmlerin tamamı, TMMOB / Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu, Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 21’de gösterilmektedir.

14.00:

Welcome-Hoş Geldiniz, Philippe Lioret  / 2009 / 110’

16.00:

Güzel Günler Göreceğiz, Hasan Tolga Polat, / 2012 / 112’

18.30:

İncendies-İçimdeki Yangın, Denis Vileneuve / 2010 / 130’

7 EYLÜL CUMA

Film Gösterimi:

14.00:

Omar Kılled Me / Beni Ömer Öldürdü / Roschdy Zem / 2011 / 110'

16.00:

Red Dust, Kızıl Toz, Tom Hooper / 2004 / 110’

18.30 –21.30 PANEL:

 “12 Eylül Cezaevlerinde Sürüyor Hala”

Konuşmacılar:

Dr. Halis YERLİKAYA, Kolaylaştırıcı

Dr. Ata SOYER,

Dr. Metin BAKKALCI (TİHV Genel Sekreteri)

Dr. İdris BALUKEN (BDP Bingöl Milletvekili)

Düzenleyen: TTB / Ankara Tabip Odası

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

8 EYLÜL CUMARTESİ

12.30: Analar, Cumartesi Anneleri, Barış Anaları’nın katılımıyla

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünden Müze E Galerisi Sergi Salonuna Yürüyüş        

13.00 - 14.30: Kayıp Yakınları ve Barış Anneleri Etkinliği:

“KAYIPLARIMIZ BİZE SESLENİYOR”

Fotoğraf Sergisi: Mehmet ÖZER

Sinevizyon Gösterimi

Düzenleyenler:

İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu

Devrimci 78’liler Federasyonu

15.00 –19.00: Panel

“Darbeden bugüne Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümü ve geleceğimiz”

KONUŞMACILAR:

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ (Kolaylaştırıcı / konuşmacı, Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nejla KURUL (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. H. Tarık ŞENGÜL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

(18.00 – 19.00 arasında soru -cevap, katkı sunumu ve tartışma bölümü yer alacaktır)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

9 EYLÜL PAZAR

10.00 – 21.00, İmza ve söyleşi

“17’nin Ötesi

Erdal EREN Davası”

Memik HORUZ (Belgesel Film Yönetmeni, Yazar)

13.00 – 14.30: İHD Kayıplarını Anlatıyor: “26 Yılda 26 Kayıp”

Sunum: Sevim SALİHOĞLU (İHD Genel Başkan Yardımcısı)

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

15.00 –16.30: “Çorum Katliamı Belgeseli Sunumu ve Gösterimi”

Sunum: Emel SUNGUR (Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı)

Konuşmacılar:

İlhan Can ERSEVEN (Yazar)

Sadık ERAL (Katliam Davası Avukatı)

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

 17.00 –19.15: FORUM

Geçmişten Günümüze Antiemperyalist mücadele ve Gençlik 

Konuşmacı: Mustafa YALÇINER     

Düzenleyen: EMEK Gençliği

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

10 EYLÜL PAZARTESİ

12.30: Mamak Askeri Cezaevi Önünde Basın Açıklaması;

“Bütün İşkencecilerin Peşindeyiz”     

(Sıhhiye Köprüsü üzerindeki Beytepe Otobüs Durağı’ndan Saat: 11.30’da hareket edilecek)

Film Gösterimi:

14.00:

Le Havre / umut limanı / Aki Kaurismaki / 2011 / 86'

16.00:

Anavatanımım Kayıp Şarkıları, Nezih Ünen / 2010 / 94’

18.30 – 21.00: PANEL

Basında Meşru Şiddetin Sunumu

Moderatör:

Dr. Ayşe Nevin YILDIZ ( Araştırma Görevlisi/Selçuk Üniversitesi )

Konuşmacılar:

Gökçer TAHİNCİOĞLU ( Milliyet Gazetesi )

Kemal GÖKTAŞ ( Vatan Gazetesi )

Sultan ÖZER ( Evrensel Gazetesi )

11 EYLÜL SALI

Film Gösterimi:

14.00:

Tengri Blue Heaven / Mavi Cennet / Marie Jaoul Poncheville / 2008 / 106'

16.00:

Eden is West-Cennet Batı’da, Costa Gavras  / 2009 / 110’

18.00 - 20.00: PANEL

“12 Eylül Ve İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalarımız”

Kolaylaştırıcı: Dr. Sezai BERBER (Psikiyatrist, TİHV Kurucular Kurulu Üyesi)

Konuşmacılar:

Yavuz ÖNEN (TİHV Kurucu Başkanı): Kuruluşundan bugüne TİHV

Dr. Levent KUTLU: TİHV Tedavi Ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Evren ÖZER: TİHV Dökümantasyon Çalışmaları

Düzenleyen: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

20.15:

İz-Reç, Tayfur Aydın / 2011 / 90’*

12 EYLÜL ÇARŞAMBA

04.00: Darbenin Duyurulduğu Ankara Radyo Evi Önünde

Demokrasi Nöbeti

11.00 –12.00: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Haftalık Basın Toplantısı

"12 Eylül'ün Mekânsallığı"        

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Fuayesi - Dar Ağacı Önü

Film Gösterimi:

14.00:

İşte Böyle, Osman Şişman-Özlem Sarıyıldız / 2012 / 46’*

15.00:

Damında Şahan Güler Zere, Oya Aslan / 2011 / 52’*

16.15:

Sıkıyönetim-Etad de Siege,  Costa Gavras / 1972 / 115’

18.00: 12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında

Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden ABD Büyükelçiliğine Yürüyüş       

19.30: Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünde

“12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında Çekilecek Halayımız,

Söylenecek Şarkılarımız, Okunacak Şiirlerimiz Var” buluşması

Şiirler:

Ahmet TELLİ

Mehmet ÖZER

KONSER:

Grup ÖZGÜRLÜK

13 EYLÜL PERŞEMBE

Film Gösterimi:

13.00:

Vahşetin Çocukları, Jan van de Velde /  2008 / 90’

15.00 –17.00:  İmza ve söyleşi

Atilla KESKİN’in kaleminden 12 Eylül süreci

Atilla KESKİN (Araştırmacı, Yazar)

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

18.30:

Kara Vagon, Özgür Fındık  / 2012 / 65’*

20.15:

Yangın Var, Murat Saraçoğlu / 2011 / 86’*

14 EYLÜL CUMA

08.15: Ankara Adliye Sarayı Önünde Buluşma

(Darbecilerin yargılandığı mahkemeye katılmak ve protesto için)

14.00 - 16.00: Söyleşi

Avrupa’da Sürgünler, Haymatlos (vatansızlar)

Konuşmacılar:

Atilla KESKİN

Kemal YALÇIN

Erdal BOYOĞLU

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi: 

16.30:

Amador, Fernado Leon Aranoa  / 2010 / 112’

18.30 –21.00: PANEL

Cemil KIRBAYIR; Darbeye Karşı Direnişin Bayrağı

Konuşmacılar:

Sibel UZUN (EHP Genel Başkanı )

Mikail KIRBAYIR (Cemil KIRBAYIR’ın ağabeyi)

Muzaffer KOÇAK (Kars 78’liler Derneği Kurucu Üyesi)

Düzenleyen: EHP

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

15 EYLÜL CUMARTESİ

14.00- 19.30: KONFERANS:

“Devrimci 78’liler Darbe Yargılamalarını Ve Yeni Görevlerini Tartışıyor”

14.00 –16.30: I. Oturum

17.00 - 19.30: II. Oturum

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

19.30 - 21.30: İmza ve Söyleşi

Mehmet ÖZER

“Sesler Sözler Yüzler”

“Göz Görmez Bilinç Görür”

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

16 EYLÜL PAZAR

 12.00 –14.00: Söyleşi ve İmza

“Biz Duvar Yazılarıyız. Devlet Siler, Devrimciler Yeniden Yazar”

Sezai SARIOĞLU

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

14.00:

Selam’ın Annesi, Elif Ergezen /2012/ 15’*

14.30 –18.30 PANEL

“12 Eylül ve Bugünkü Siyasal Durum Üzerine”

Moderatör: Sibel ÖZBUDUN

Konuşmacılar:

Temel DEMİRER (yazar)

Aydın ÇUBUKÇU (yazar)

Mehmet BEKAROĞLU (yazar, siyasetçi)

Demir ÇELİK (BDP Muş Milletvekili)

Bilge Seçkin ÇETİNKAYA (ÖDP Eş Genel Başkanı)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

19.00 - 21.00: KONSER

Oğuz BORAN- Alevi Türküleri,

Duygu CİNEMRE

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

17 EYLÜL PAZARTESİ

Film Gösterimi:

14.00:

Keman, El Violin, Francisco Vargas  / 2005 / 104’

16.00:

Carandiru, Hector Babenko  / 2003 / 145’

18.30:

Grbavica:  Esma’nın Sırrı, Jasmila Zbanic  /2005/ 90’

18 EYLÜL SALI

Film Gösterimi:

14.00:

Yol, Yılmaz Güney-Şerif Gören  / 1981 / 110’

16.00:

Crossıng / Geçiş / Kim Tae-gyun / 2008 / 100' 

18.00 – 20.00:

“ÇOCUKLARI ANLATIYOR”

Açılış konuşması: Ankara / Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK

Konuşmacılar:

Özge MUMCU (Uğur MUMCU’nun Kızı), Kolaylaştırıcı

Eren AYSAN ( Behçet AYSAN’nın Kızı)

Alaz ERDOST (İlhan ERDOST’un Kızı)

Düzenleyen: Toplumsal Bellek Platformu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

20.15:

Tengrı Blue Heaven / Mavi Cennet / Marie Jaoul Poncheville / 2008 / 106'

19 EYLÜL ÇARŞAMBA

Film Gösterimi:

14.00:

İncendies-İçimdeki Yangın, Denis Vileneuve  / 2010 / 130’

16.00:

Unutma Beni İstanbul, Hüseyin Karabey, Hany Abu-Assad, Stefan Arsenijević, Aida Begić, Eric Nazarian, Stergios Niziris, Omar Shargawi, Josefina Markarian / 2011 / 118’

18.00 –19.15:

“Türkiye’de kayıplar”

Sunum: Av. Öztürk TÜRKDOĞAN (İHD Genel Başkanı)

Dia Gösterisi

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

20 EYLÜL PERŞEMBE

Film Gösterimi:

14.00:

Yangın Var, Murat Saraçoğlu  / 2011 / 86’

16.00:

Keman, El Violin, Francisco Vargas  / 2005 / 104’

18.30 – 21.00: PANEL

Veysel’i Ararken…

Konuşmacılar:

Meral GÜNEY (Veysel GÜNEY’in kız kardeşi)

Ethem DİNÇER ( Mersin 78’liler Derneği Eski Başkanı)

Veli AĞBABA  ( CHP Malatya Milletvekili)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

21 EYLÜL CUMA

Film Gösterimi:

14.00:

Derin Çıglık, Metin Kaya / 2011 / 60’

15.30:

Late Automn-Geç Sonbahar, Yasujiro Ozu  / 1960 / 129’

18.00 –20.00: Anma etkinliği “Necdet ADALI”

Dün bugündür; ADALI aramızda…

Söyleşi, belgesel gösterimi, şiir, müzik   

Düzenleyen: DEV - LİS  

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

20.05:

Güzel Günler Göreceğiz, Hasan Tolga Polat, / 2012 / 112’

22 EYLÜL CUMARTESİ

09.00 –12.00: Nükleer Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri Çalıştayı

12.00 - 15.00: Nükleer Karşıtı Platform Paneli

“12 Eylül Döneminde Nükleer Santraller ve Kazalara Bakış”

AÇILIŞ KONUŞMASI:

Osman ÖZYURT (Tarım Orkam - Sen Ankara Şube Başkanı, NKP Ankara Bileşenleri Sekretaryası)

Moderatör: Ramazan PEKTAŞ (NKP Ankara Bileşenleri Sekretaryası)

KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. İnci GÖKMEN (ODTÜ Kimya Bölümü)

Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)

Dr. Derman BOZTOK (NKP Ankara Bileşenleri Sekretaryası)

Düzenleyen: Nükleer Karşıtı Platform

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

15.30 - 17.30: PANEL 

“12 Eylül 82 Anayasası ve İnanç Özgürlüğü”

Moderatör: Murtaza DEMİR,

Katılımcılar: Av. Mehdi BEKTAŞ, Gazeteci Miyase İLKNUR

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

18.00:

Yol, Yılmaz Güney-Şerif Gören  / 1981 / 110’

20.00:

Welcome-Hoş Geldiniz, Philippe Lioret  /2009 / 110’

23 EYLÜL PAZAR

13.00 – 14.30

İmza ve Söyleşi:

“Auschwitz’den Diyarbakır’a; 5’nolu Cezaevi”

İrfan BABAOĞLU

Film Gösterimi

14.00:

The Great Dictator-Büyük Diktatör, Charlie Chaplin  / 1940 / 120’

16.00:

Dom, Halil Aygün  / 2012 / 22’*

16.45:

Mauthaussen Twice, Aynı Suya İki Kez Girilmez, Seth Feldman  / 2011 / 17’ *

17.15:

Dachau Line- Dachau Hattı, Seth Feldman  / 2011 / 18’*

18.30 - 20.30: Anma etkinliği “Veysel GÜNEY”

Söyleşi:

Düzenleyen: ÖDP Ankara İl Örgütü

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

24 EYLÜL PAZARTESİ

Film Gösterimi:

14.00:

Eden is West-Cennet Batı’da, Costa Gavras  / 2009 / 110’

16.00:

Amador, Fernado Leon Aranoa  / 2010 / 112’

18.30 - 21.30: PANEL:

“ADALET VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ, KCK Tutuklamaları”

Moderatör: Sırrı Süreyya ÖNDER (BDP İstanbul Milletvekili)

Katılımcılar:

Lami ÖZGEN (KESK Genel Başkanı),

Av. Sinan Coşkun (BDP PM Üyesi),

Hüseyin AYKOL (Gazeteci/yazar, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni),

Av. Halil İbrahim VARGÜN ( İHD Ankara Şube Başkanı)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

25 EYLÜL SALI

15.00 - 18.00: PANEL (I.Oturum)

“12 Eylül ve Mülkiye”

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Korkut BORATAV,

Prof. Dr. Taner TİMUR,

Hasan Hüseyin ÖZKAN,

Handan KOÇ

18.00 - 20.00: PANEL (II. Oturum)

“12 Eylül ve Mülkiye”

Konuşmacılar:

Füsun ÇİÇEKOĞLU (Kolaylaştırıcı)

Prof. Dr. Cevat GERAY

Prof. Dr. Rona AYBAY

Düzenleyen: Mülkiyeliler Birliği

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

27 EYLÜL PERŞEMBE

Film Gösterimi:

14.00:

Unutma Beni İstanbul, Hüseyin Karabey, Hany Abu-Assad, Stefan Arsenijević, Aida Begić, Eric Nazarian, Stergios Niziris, Omar Shargawi, Josefina Markarian / 2011 / 118’

16.00:

Vicdan Filmleri 2012 seçkisi, Hrant Dink Vakfı*

Rakel Dink’in katılımıyla

18.00 –20.00: Ulucanlar Belgesel Gösterimi ve Söyleşi

"Büyük Yüzleşme; Ulucanlar Cezaevi"

 Konuşmacılar:

Ali HAKKAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı)

Tezcan Karakuş CANDAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri)

Yusuf Kenan BEYSÜLEN (Belgesel Film Yönetmeni)

Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Konferans Salonu

Film Gösterimi:

20.15:

Crossıng / Geçiş / Kim Tae-gyun / 2008 / 100' 

28 EYLÜL CUMA

18.00 –21.00: KAPANIŞ PROGRAMI

SON SÖZ: Kapanış konuşması, Şiirler, Sinevizyon…Kısa Oyun: “Ulrike Sesleniyor! “Müzik: Grup KİBELE  

SERGİLER

ONLARDAN BİZE…

Deniz’in Parkası,  Mahir’in Hırkası, İbrahim’in Teksir Makinesi

Ve…

3 Eylül - Pazartesi

4 Eylül - Salı

5 Eylül - Çarşamba

6 Eylül - Perşembe

7 Eylül - Cuma

8 Eylül - Cumartesi

9 Eylül - Pazar

18.00 AÇILIŞ

Sunum : “Adalet ve Özgürlük İçin Sesleniş!” Yılmaz DEMİRAL

Konuşmalar:

Kamber ATEŞ - Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı

Bülent TANIK - Çankaya Belediye Başkanı

 

Konser: BANDİSTA

 

İmza ve söyleşi

“17’nin Ötesi Erdal EREN Davası”

Memik HORUZ (Belgesel Film Yönetmeni, Yazar)

 

12.30: Yürüyüş - Yüksel Caddesinden Müzeye  Barınma Hakkı Bürosu Yürüyüşü ve “Orada Hayat Var” Fotoğraf Sergisinin Açılışı

Düzenleyiciler: Barınma Hakkı Bürosu, Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi, Devrimci 78’liler Federasyonu

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

18.30

 

12.30:Yürüyüş - Yüksel Caddesinden Müzeye Dersimlilerin 1938 Katliamı Yürüyüşü ve "Dağlar ve İnsanlar" Fotoğraf Sergisinin Açılışı

Düzenleyiciler: Ankara Dersimliler Derneği,  Devrimci 78’liler Federasyonu

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

18.30

 

12.30:Yürüyüş - Tutsak Öğrenciler için Yüksel Caddesinden Müzeye Yürüyüş ve “Biz Bu Yeni Çağın çocukları” fotoğraf Sergisinin Açılışı

Düzenleyen kurumlar: Genç – Sen, Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma İnisiyatifi, Devrimci 78’liler Federasyonu

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

18.30

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.30 – 21.30 PANEL: “12 Eylül Cezaevlerinde Sürüyor Hala”

Konuşmacılar:

Dr. Halis YERLİKAYA, (Kolaylaştırıcı)

Dr. Ata SOYER,

Dr. Metin BAKKALCI (TİHV Genel Sekreteri)

Dr. İdris BALUKEN (BDP Bingöl Milletvekili)

Düzenleyen: TTB / Ankara Tabip Odası

 

 

12.30:Yürüyüş - Analar, Cumartesi Anneleri, Barış Anaları’nın katılımıyla Yüksel Caddesinden Müzeye Yürüyüş

 

13.00- 14.30: Kayıp Yakınları ve Barış Anneleri Etkinliği: “KAYIPLARIMIZ BİZE SESLENİYOR”

Fotoğraf Sergisi: Mehmet ÖZER

Sinevizyon Gösterimi

Düzenleyen:

İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonu

Devrimci 78’liler Federasyonu

15.00–19.00: Panel

“Darbeden bugüne Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümü ve geleceğimiz”

Konuşmacılar:

Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ (Kolaylaştırıcı / konuşmacı, Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nejla KURUL (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayriye ERBAŞ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. H. Tarık ŞENGÜL (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

13.00-14.30: İHD Kayıplarını Anlatıyor: 26 Yılda 26 Kayıp

Sunum: Sevim SALİHOĞLU (İHD Genel Başkan Yardımcısı)

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

 

15.00–16.30: “Çorum Katliamı Belgeseli Sunumu ve Gösterimi”

Sunum: Emel SUNGUR (Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı)

Konuşmacılar:

İlhan Can ERSEVEN (Yazar)

Sadık ERAL (Katliam Davası Avukatı)

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

 

17.00–19.15: FORUM

Geçmişten Günümüze Antiemperyalist Mücadele ve Gençlik

Konuşmacı :

Mustafa YALÇINER

Düzenleyen: EMEK Gençliği

 

10 Eylül - Pazartesi

11 Eylül - Salı

12 Eylül - Çarşamba

13 Eylül - Perşembe

14 Eylül - Cuma

15 Eylül - Cumartesi

16 Eylül - Pazar

12.30: Mamak Askeri Cezaevi Önünde Basın Açıklaması “Bütün İşkencecilerin Peşindeyiz” (Sıhhiye Köprüsü Üzerindeki Beytepe Otobüs Durağı’ndan Saat 11.30’da Hareket Edilecek)

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.30 – 21.00 Panel

Basında Meşru Şiddetin Sunumu

Dr. Ayşe Nevin YILDIZ ( Araştırma Görevlisi/Selçuk Üniversitesi ), Kolaylaştırıcı

Konuşmacılar:

Gökçer TAHİNCİOĞLU ( Milliyet Gazetesi )

Kemal GÖKTAŞ ( Vatan Gazetesi )

Sultan ÖZER ( Evrensel Gazetesi )

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00- 20.00: Panel

“12 Eylül Ve İnsan Haklarına Yönelik Çalışmalarımız”

Dr. Sezai BERBER (Psikiyatrist, TİHV Kurucular Kurulu Üyesi), Kolaylaştırıcı

Konuşmacılar:

Yavuz ÖNEN (TİHV Kurucu Başkanı): Kuruluşundan bugüne TİHV

Dr. Levent KUTLU: TİHV Tedavi Ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Evren ÖZER: TİHV Dökümantasyon Çalışmaları

Düzenleyen: Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

 

Film Gösterimi:

20.15

04.00: Darbenin Duyurulduğu Ankara Radyo Evi Önünde Demokrasi Nöbeti

 

11.00–12.00: Mimarlar Odası Ankara Şubesi Haftalık Basın Toplantısı

"12 Eylül'ün Mekânsallığı"

Yer: Çağdaş Sanatlar Merkezi Fuayesi - Dar Ağacı Önü

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

 

18.00:Yürüyüş - 12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünden ABD Büyükelçiliğine Yürüyüş

 

19.30: Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı Önünde “12 Eylül Faşist Darbesinin 32. Yılında Çekilecek Halayımız, Söylenecek Şarkılarımız, Okunacak Şiirlerimiz Var” buluşması

Şiirler:

Ahmet TELLİ

Mehmet ÖZER

Konser: Grup Özgürlük

Film Gösterimi:

13.00

 

15.00-17.00: İmza ve söyleşi  Atilla KESKİN’in kaleminden 12 Eylül süreci

Atilla KESKİN ( Araştırmacı, Yazar)

 

Film Gösterimi:

18.30

08.45: Ankara Adliye Sarayı Önünde Buluşma

(Darbecilerin yargılandığı mahkemeye katılmak ve protesto için)

 

14.00- 16.00: Söyleşi

Avrupa’da Sürgünler, Haymatlos (vatansızlar)

 

Konuşmacılar:

Atilla KESKİN

Kemal YALÇIN

Erdal BOYOĞLU

 

18.30–21.00: Panel

Cemil KIRBAYIR; Darbeye Karşı Direnişin Bayrağı

Konuşmacılar:

Sibel UZUN (EHP Genel Başkanı )

Mikail KIRBAYIR (Cemil KIRBAYIR’ın ağabeyi)

Muzaffer KOÇAK (Kars 78’liler Derneği Kurucu Üyesi)

Düzenleyen: EHP

14.00-19.30: Konferans Devrimci 78’liler Darbe Yargılamalarını, Ve Yeni Görevlerini Tartışıyor

14.00–16.30: I. Oturum

17.00- 19.30: II. Oturum

 

 

19.30- 21.30: İmza ve Söyleşi  Mehmet ÖZER

“Sesler Sözler Yüzler”

“Göz Görmez Bilinç Görür”

12.00–14.00: Söyleşi ve İmza “Biz Duvar Yazılarıyız. Devlet Siler, Devrimciler Yeniden Yazar”

Sezai SARIOĞLU

 

14.30–18.30 Panel

“12 Eylül ve Bugünkü Siyasal Durum Üzerine”

Sibel ÖZBUDUN, Kolaylaştırıcı

Konuşmacılar:

Temel DEMİRER (yazar)

Aydın ÇUBUKÇU (yazar)

Mehmet BEKAROĞLU (yazar, siyasetçi)

Demir ÇELİK (BDP Muş Milletvekili)

Bilge Seçkin ÇETİNKAYA (ÖDP Eş Genel Başkanı)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

 

19.00- 21.00: Konser

Oğuz BORAN- Alevi Türküleri,

Duygu Cinemre

17 Eylül - Pazartesi

18 Eylül - Salı

19 Eylül - Çarşamba

20 Eylül - Perşembe

21 Eylül - Cuma

22 Eylül - Cumartesi

23 Eylül – Pazar

Film Gösterimi:

14.00

16.00

18.30

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00 – 20.00:Panel "ÇOCUKLARI ANLATIYOR"

Açılış konuşması: Ankara / Çankaya Belediye Başkanı Bülent TANIK

Moderatör:

Konuşmacılar:

Özge MUMCU (Uğur MUMCU’nun Kızı), Kolaylaştırıcı

Eren AYSAN ( Behçet AYSAN’nın Kızı)

Alaz ERDOST (İlhan ERDOST’un Kızı)

Düzenleyen: Toplumsal Bellek Platformu

 

Film Gösterimi:

20.15

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00–19.15: “Türkiye’de kayıplar”

Sunum: Av. Öztürk TÜRKDOĞAN (İHD Genel Başkanı)

Dia Gösterisi

Yer: Katliamlar Sergisi Salonu, E Galerisi

 

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.30 – 21.00: PANEL

Veysel’i Ararken…

Konuşmacılar:

Meral GÜNEY (Veysel GÜNEY’in kız kardeşi)

Ethem DİNÇER (Mersin 78’liler Derneği Eski Başkanı)

Veli AĞBABA ( CHP Malatya Milletvekili)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00–20.00: Anma etkinliği “Necdet ADALI”

Dün bugündür; ADALI aramızda…

Söyleşi, belgesel gösterimi, şiir, müzik

Düzenleyen: DEV – LİS

 

Film Gösterimi:

20.15

09.00–12.00: Nükleer Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri Çalıştayı

 

12.00- 15.00: Panel

“12 Eylül Döneminde Nükleer Santraller ve Nükleer Kazalara Bakış”

AÇILIŞ KONUŞMASI:

Osman ÖZYURT (Tarım Orkam - Sen Ankara Şube Başkanı)

Ramazan PEKTAŞ, Kolaylaştırıcı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. İnci GÖKMEN (ODTÜ Kimya Bölümü)

Şükran SONER (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı)

Dr. Derman BOZTOK (Ankara Tabip Odası)

Düzenleyen: Nükleer Karşıtı Platform Ankara Bileşenleri

 

15.30- 17.30: Panel

“12 Eylül 82 Anayasası ve İnanç Özgürlüğü”

Moderatör: MURTAZA DEMİR,

Katılımcılar: Av. Mehdi BEKTAŞ, Gazeteci Miyase İLKNUR

Düzenleyen: Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı

 

Film Gösterimi:

18.00

20.00

13.00–14.30 İmza ve Söyleşi:  "Auschwitz’den Diyarbakır’a; 5’nolu Cezaevi”

İrfan BABAOĞLU

 

15.00–18.00: Panel : ADALET VE ÖZGÜRLÜK İSTİYORUZ , KCK Tutuklamaları

Sırrı Süreyya ÖNDER (BDP İstanbul Milletvekili), Kolaylaştırıcı

Katılımcılar:

Lami ÖZGEN (KESK Genel Başkanı),

Av. Sinan Coşkun (BDP PM Üyesi),

Hüseyin AYKOL (Gazeteci/yazar, Özgür Gündem Genel Yayın Yönetmeni),

Av. Halil İbrahim VARGÜN ( İHD Ankara Şube Başkanı)

Düzenleyen: Devrimci 78’liler Federasyonu

 

18.30- 20.30: Anma etkinliği :“Veysel GÜNEY”

Söyleşi

Düzenleyen: ÖDP Ankara İl Örgütü

24 Eylül - Pazartesi

25 Eylül - Salı

26 Eylül - Çarşamba

27 Eylül - Perşembe

28 Eylül - Cuma

 

 

Film Gösterimi:

14.00

16.30

18.30

15.00: 18.00: Panel : “12 Eylül ve Mülkiye”

(I.Oturum)

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Korkut BORATAV,

Prof. Dr. Taner TİMUR,

Hasan Hüseyin ÖZKAN,

Handan KOÇ

 

18.00- 20.00: Panel “12 Eylül ve Mülkiye”

(II. Oturum)

Konuşmacılar:

Füsun ÇİÇEKOĞLU (Kolaylaştırıcı)

Prof. Dr. Cevat GERAY

Prof. Dr. Rona AYBAY

Düzenleyen: Mülkiyeliler Birliği

 

 

Film Gösterimi:

14.00

16.00

 

18.00–20.00: Ulucanlar Belgesel Gösterimi ve Söyleşi "Büyük Yüzleşme; Ulucanlar Cezaevi"

Konuşmacılar:

Ali HAKKAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı)

Tezcan Karakuş CANDAN (Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreteri)

Yusuf Kenan BEYSÜLEN (Belgesel Film Yönetmeni)

Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

 

Film Gösterimi:

20.15

18.00–21.00: Kapanış Programı

SON SÖZ: Kapanış konuşması, Şiirler, Sinevizyon…

Kısa Oyun: “Ulrike Sesleniyor! “

Konser: Grup KİBELE

 

 

 

ONLARDAN BİZE…

RESİM SERGİLERİ:

KARİKATÜR SERGİLERİ:

FOTOĞRAF SERGİLERİ:

 

Deniz’in Parkası, Mahir’in Hırkası, İbrahim’in Teksir Makinesi

Ve…

 

 

“EYLÜL KARANLIKLARINDAN”

ñ       Alime MİTAP

 

BEN ANNEMİ İSTERİM 2”

ñ       Semra DANYELİ

 

İÇERİDEN DIŞARIYA MERHABA”

 

KARİKATÜRLERLE 12 EYLÜL”

ñ       Dr. Taner ÖZEK

 

DİYARBAKIR ZİNDANI İŞKENCE KARİKATÜRLERİ ”

ñ       Zülfikar TAK

ONURUMUZ

SESLER SÖZLER YÜZLER

Mamak Mektupları

Arkadaş Fotoğrafları

Asla Unutma Asla Bağışlama

Akhparik Hrant

Kayıplar Bize Sesleniyor

Usanmadan Uslanmadan

ñ       Mehmet ÖZER

ñ       İbrahim DEMİREL

ñ       Bora BALCI

ñ       Yasemin ÖZTÜRK

ñ       Adil OKAY

 

ORADA HAYAT VAR”

DİKMEN VADİSİ DİRENİŞ ÖYKÜSÜ

38 DERSİM KATLİAMINI UNUTMA

BİZ BU YENİÇAĞIN ÇOCUKLARI

TUTSAK ÖĞRENCİLERE ÖZGÜRLÜK

KAYIPLARIMIZI ARAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ

ROBOSKİ KATLİAMI

FİLİSTİN’DE DÜŞENLER

 

Önceki bölümde Cumhuriyet Savcısı Mete Göktürk’ün idam gecesi yaşananları anlattığı notlarına yer vermiştik.

 

Savcının anlatımlarını o geceye ilişkin ‘tek namuslu tanıklık’ saydığımızı belirtmiştik. Tanımayanlar için öncelikle Mete Göktürk’ün ‘düzgün bir hukukçu’ olduğuna inandığımızı belirtmemiz gerekiyor. 1960’lı yıllarda hukuk fakültesi öğrencisiyken TİP (Türkiye İşçi Partisi) üyesi olduğu biliniyor. Sonraki yıllarda DGM Savcılığı yaparken ‘yargı bağımsız değildir’ dediği için yargılandığını da hatırlıyoruz. Sanatçı yanı da bulunan Savcı Göktürk’ün bir süre Birgün Gazetesi’nde karikatürlerinin yayınlandığını da notlarımız arasına ekleyelim. Veysel Güney’i arama sürecinde Savcı Göktürk’le yüz yüze görüştüğümüzü ve anlattıklarının samimiyetine inandığımızı da vurgulayalım.

Bu bilgilerden sonra Savcı Göktürk’ün idam gecesi için anlattığı bazı notlarına dikkat çekelim. Göktürk, Veysel ve Ali İhsan’ın yaşadığı eve yapılan operasyona ilişkin ‘Biraz aceleci ve tedbirsiz davranılması sonucu silahlı çatışma çıkmış, bu çatışmada bir militan ölmüş, bir teğmen şehit olmuştu.’ diyor. Dosyamızın ilk bölümlerinde de yazdık. Operasyon yapılan ev Devrimci Yol’un Gaziantep sorumlusu ‘Kamil’in evi’ olarak biliniyor. Ve ağır işkencelerden sonra evi polise veren Behzat ‘Kamil’in evinde eşi ve küçük bebeğiyle’ yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla operasyon ekibi evde direnişle karşılanacağını düşünmüyor. ‘Aceleci ve tedbirsiz davranıyor’. Savcının anlatımlarıyla bizim öngörümüzün burada uyuştuğunu belirtmem gerekiyor.

Göktürk’ün bir başka bölümde ise  ‘Veysel Güney’in ölüm cezasına çarptırılmasına neden olan olayı en başından beri izlemiştim. Çatışmada ölen teğmen ve militanın ölü muayenelerinde bulunmuş, çatışmanın yaşandığı apartman havalandırma boşluğundan kaçmaya çalışırken yakalanan ve görevlilerce feci şekilde dövülerek ağır bir şekilde yaralanan Veysel Güney’in hastanede ilk ifadesini almış, olayın hazırlık soruşturmasını ben yapmıştım. Soruşturmanın bu aşamasında çatışmada Veysel Güney’in de silah kullandığına ilişkin bir kanıt elde edememiştik. Sonradan ne gibi gelişmeler oldu bilmiyordum. Ancak benim ilk tespitlerimle Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’nin kararında varılan sonuç örtüşmüyordu. O günlerde yaşanan ortamın olağan üstlüğü de göz önüne alındığında, yargılamanın tarafsız ve adil yapılmamış olabileceğine ilişkin kuşkular duyuyordum.’  diyor.

Açık bir şekilde Veysel’in silah kullandığına dair delil olmadığını, ağır şekilde dövüldüğünü, sıkıyönetim mahkemesinin kararıyla kendi bulguları arasında farklar olduğunu belirtiyor. Dosyamızın başından itibaren ortaya koymaya çalıştığımız hukuksuzlukların bir benzerini de Cumhuriyet Savcısı’nın söylediğini görüyoruz. 

Başka bir bölümde Savcı infaz beklenirken yaşananları anlatıyor. Midemiz bulanmadan okuyamadığımız bu bölüme ilişkin önce savcının söylediklerine bakıyoruz :

‘Yasa gereği infazda hazır bulunması gereken görevliler dışında, pek çok subay ve emniyet görevlisinin de infazı izlemek için meraklı ve neşeli bir bekleyiş içinde olduklarını gördüm. Çaylar, kahveler ard arda içiliyor, şakalar, espriler havada patlıyordu. ’Eşleriyle çocuklarının bu gösteriyi kaçıracaklarına üzülmüşlerdir mutlaka’ diye geçti içimden. Bir ara içkili olduğu belli olan emniyet müdürü sırıtarak "bu herif asılırken bize söverse ne yaparız ?" diye bir soru attı ortaya. Yanıt Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı’ndan geldi aynı sırıtkanlıkla “ipten indirir, yeniden asarız sen kafanı yorma müdürüm”.'

Kim olursa olsun bir insanın ölümünü ‘neşeyle izleyenleri’ aşağılık bulduğumuzu belirtelim. Ve daha iğrenci Emniyet Müdürü ile Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı arasında geçen konuşmanın içeriğidir. ‘Bu herif asılırken bize söverse ne yaparız’ diyen emniyet müdürüne ‘ipten indirir, yeniden asarız sen kafanı yorma’ diyen Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı'nın ne anlatmak istediğini okurlarımız anladı mı bilemiyoruz. O dönem emniyet müdürlüklerinde ve cezaevlerinde süren işkenceler arasında taciz, tecavüz, cop… gibi ‘alçaklıklar’ bulunduğunu ve konuşanların bunu ifade ettiğini, savcının belki de daha fazla midesi kaldırmadığından bu bölümü açıkça yazamadığını düşünüyoruz. İdam edilecek bir insana böylesi bir alçaklıkla yaklaşan bu ‘insan müsveddelerini’ lanetliyoruz.

Savcı Göktürk’ün ‘Başsavcı (b.s.d.) arıyordu.’ diye söz ettiği Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı’nın Bekir Sami Daçe olduğunu, Daçe’nin Veysel’in infazından 4 ay sonra Danışma Meclisi üyeliğine seçildiğini, BTP ve DYP kurucusu olduğunu, daha sonra bu partiden Adana Milletvekili olduğunu, Devlet ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatalım. 

Veysel ailesiyle görüşürken kardeşi Ayhan’ın gözaltına alınışını, annesinin diğer oğlunun başına da kötü şeyler geleceğini düşünerek oğlu için çırpınışlarını, bir dakika görüşme izninde sarılmalarına bile izin verilmeyişini içimiz burkularak okuduk. Veysel’in idama giderken gösterdiği metaneti, Denizler’den aldığı mirasla gösterdiği direnişi, ‘başı dik, yüzünde bir gülümsemeyle’ idama nasıl gittiğini de okuduk satır aralarında... Ve Veysel’in verilmeyen veda mektubunu hangi koşullarda yazdığını gördük savcının anlatımlarında. Ki bu veda mektubu, daha önce de sözünü ettik, bize Veysel Güney’in yargılandığı dosyanın kapağını araladı. 

Savcı Göktürk’ün anlatımlarına ilerde Veysel’in veda mektubunu ve cenazesini arama sürecinde tekrar değineceğiz.  Yaşamın dayattığı bir zorunlulukla Veysel’in idamına tanıklık etmiş Savcı Mete Göktürk’ün orada bulunması ne kadar ‘şansızlıksa’, tanıklıklarını paylaşmasını ‘tarihe not düşmek’ anlamında bir ‘şans’ olarak gördüğümüzü belirterek bitiriyoruz bu bölümü..  

Ethem DinçerAnket
SEÇİM SONRASI SİYASİ KRİZİN SORUMLUSU KİM

Halen Yürürlükte olan 12 Eylül Yasaları (237)
12 Eylül Yasaları ile geçmişte bu ülkeyi yönetenler (31)
Dokuz Yıldır tek başına İktidarda olmasına rağmen 12 Eylül Yasalarıyla yönetmenin kolaycılığına kaçan Ak Parti (145)
Hepsi (494)


Site İçi Arama


Çok Okunanlar


Ertuğrul  ÜNLÜTÜRK

• Ekrana bakarken

Fidel CASTRO RUZ

Kinizmin ölüm dansı

Rahmi YILDIRIM

DÜNDEN BUGÜNE ASKERİ DARBELER (4)

Tayfun  ŞEN

Siyasal liberalizmin ışıklı cümleleri…

İlyas DANYELİ

27 MAYIS DARBESİ ÜZERİNE

DUYURULAR/BASIN AÇIKLAMALARI 

Madımak Yanmaya devam ediyor hala...

José Martí Küba Dostluk Derneği 

Küba´da Kadın Olmak

Erdal  BOYOĞLU

TAKSİM GEZİ PARKI EYLEMLERİ VE SONUÇLARI

Filiz YALÇIN

PAHA

İbrahim  ERDOĞAN

Hedef 12 Eylül’le yüzleşmek mi ? Oy avcılığı mı?

Lokman ÖĞÜLMÜŞ

ALIŞACAKSINIZ…

Kamber ATEŞ

Kamber Ateş: Referandumda sandığa niye gideyim?

Yeter ÖZDEMİR ŞAHİN

HRANT´A AĞIT

Hüseyin ESENTÜRK

DİKTATÖR KOBRA’NIN HİPNOZU…

Orhan  İYİLER

HALKIMIZA SİZİN İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM

Ali BİLGE 

Başkanlık Sistemi ve Kürt Sorunu

Meral  BEKAR

ERDAL, ERDAL, ERDAL

Sibel ÖZBUDUN

BUGÜN ADNAN YÜCEL KONUŞACAĞIZ…[1]

Temel Demirer

“ZAMANIN RUH(SUZLUĞ)U”NA KARŞI İBRAHİM KAYPAKAYA[*]

Atilla  ALTAYLI

8 Mart Emekçi Kadınlar!

Nejat  KANGAL

Biz ‘uyurken’ çocuklar büyümüş

gülsen feroğlu

Ey beyaz Türk; doğrularınla yaşamamı istediğin hayat, benimdi

Sarih BASİT

MAHKEME VAR, ERGENEKON VAR , SOL YOK

Nevzat BERBER

GENEL SEÇİM ÜZERİNE

Ethem DİNÇER

Mersin´in dört günü... YSK Mersin´i sokağa döktü


©  2004 - 2020 ?78'liler.com
Bu sitedeki bilgiler paylaşmak amaçlıdır, izin alınmadan kullanılabilinir... 

Lovegra Prix Lovegra Effet Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Capsules Lida Daidaihua France Lida Daidaihua Ebay Super Kamagra Prix Super Kamagra France Priligy Generique Dapoxetine Viagra Original Pas Cher Viagra Original Levitra Original Pas Cher Levitra Original 20 Mg Kamagra Oral Jelly Pas Cher Kamagra Oral Jelly Acheter Kamagra Prix Kamagra Pas Cher Cialis Original En Ligne Cialis Original En France Lovegra Experiences Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews