12 EYLÜL UTANÇ MÜZESİ KALICI HALE GETİRİLMELİDİR

Bu ülkede Sosyalist hareketin, İşçi sınıfının ve halklarımızın geçmişi ağır bedeller ödeyerek yarattığı bir tarihi bulunmaktadır. Bu tarih içinde başta Diyarbakır olmak üzere, Mamak, Metris ve Ulucanlar Cezaevinin yeri farklı bir öneme sahiptir. Öncelikle bu cezaevlerine dokunulmamalı müze haline dönüştürülmelidir.
Egemenler uygulamalarıyla bu tarihi tahrip ederek ortadan kaldırmaya, yok saymaya ve unutturmaya çalışmaktadır. Oysa biliyoruz ki dünü olmayanın yarını da olmaz. Bu nedenle yaşanılan tarihsel geçmişimizi unutturmamak için tarihimizi doğru anlatmak, döneme ait bilgi, belge ve her türlü malzeme ile güçlendirmek gerekiyor.
Diğer bir deyimle TOPLUMSAL BELLEK oluşturmak zorundayız. Devrimci 78'liler Federasyonu tarafından ortaya konulan 12 Eylül Utanç Müzesi'ni bu anlamda önemli buluyor, kalıcı hale getirilmesini talep ediyor ve imza kampanyasını destekliyorum.


Adı Soyadı
Mesleği
e-posta adresi
Yaşadığı şehir / ülke